Velkommen til Genforeningen 2020
100-året for Danmarks Genforening

I 2020 er det 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark.

Jubilæumsåret vil blive markeret med events og aktiviteter over hele landet. Dit arrangement kan også blive en del af programmet og være med til at skabe en værdig, festlig og synlig markering af jubilæet.

Oplevelser over hele landet
Vi ønsker at samle et attraktivt, synligt og sammenhængende program af berigende oplevelser i hele Danmark både lokalt, regionalt og nationalt. Jubilæumsåret begynder officielt med et åbningsarrangement 10. januar 2020 i København. Også dagene for de to afstemninger i februar og marts vil få en særlig plads i programmet.

Begivenhederne kulminerer 10.-12. juli 2020. Her markerer vi 100-året for de historiske dage i 1920, hvor Kong Christian 10. red over grænsen til Sønderjylland, der nu var genforenet med Danmark. 

Formålet med Genforeningen 2020 er at styrke bevidstheden om genforeningens skelsættende politiske og kulturelle betydning for hele det danske samfund, for vores nationale selvforståelse og for venskabet til Tyskland. Ambitionen er også at øge kendskabet til det historiske forløb, hvor Sønderjylland blev en del af Danmark og sætte fokus på det europæiske perspektiv i det dansk-tyske grænseland. Samtidig skal markeringen bidrage til en positiv og nutidig profilering af det sydlige Danmark.

I 2020 fejrer vi også det gode naboskab til Tyskland, og året er udpeget til dansk-tysk venskabsår.

Læs mere om markeringen i 2020

Bliv en del af Genforeningen 2020
Frem mod 2020 samler vi små og store begivenheder, der på hver deres vis er med til at markere 100-året for Danmarks Genforeningen.

Du kan også tilmelde dit arrangement

Det samlede program bliver offentliggjort i slutningen af 2019.

Maleriet øverst på siden viser Christian 10., der rider over den gamle grænse ved Frederikshøj 10. juli 1920. Billedet er malet af Alfred V. Jensen i 1920 og hænger på Sønderborg Slot.

Nyheder