Final 2020 Logo Artboard Rød Placeholder

Tak for denne gang!

Sekretariatet for Genforeningen 2020 siger tak for denne gang til aktører og samarbejdspartnere, deltagere og publikum, som har været med til at give markeringen liv. Selv om sekretariatet runder af, er markeringen ikke helt slut. Programmet er forlænget ind i eftersommeren, og de kommende måneder byder på en række større og mindre arrangementer, særligt i det syd- og sønderjyske. Og ligesom programmet er også hjemmesidens levetid og eventkalender forlænget frem til oktober.

Læs mere

@genforeningen2020

Følg Genforeningen 2020 på Instagram og Facebook