Foredrag Med Nis Boesdal Omkring Genforeningen3

Foredrag med Nis Boesdal omkring Genforeningen

28 jan
19.00—21.00
DKK 80 kr
  • Foredrag og debat
Slogs Herreds Hus

Slogs Herreds Hus, Slogsherredsvej 20

Bylderup-Bov

Vis kort
Læs mere

Kontaktperson

Rasmus Jensen

Nis Boesdal foredrag handler om, hvilke begivenheder der var medvirkende til, at vi fik Genforeningen den 15. juni 1920 Genforeningen, de sønderjyske landsdeles genforening med Danmark 9. juli 1920.

Som en del af Versaillestraktaten efter 1. Verdenskrig blev aftalen om en overdragelse af landsdelene til Danmark underskrevet i Paris 5. juli 1920 med virkning fra 15. juni samme år. Kravet om en genforening var allerede i 1918 blevet rejst i den tyske rigsdag af H.P. Hanssen. Efter Versaillestraktaten af 28. juni 1919, artikel 109, skulle grænsen mellem Tyskland og Danmark fastsættes i overensstemmelse med befolkningens ønsker efter afstemning i nogle nærmere definerede zoner. Genforeningen blev konkret gennemført efter en folkeafstemning i de berørte områder. I Danmark gav genforeningsspørgsmålet dog anledning til megen politisk debat, da vide kredse ønskede, at også dele af Sydslesvig skulle indlemmes i Danmark.

Tilmelding via email eller telefon til arrangøren.

Læs mere

Se alle arrangementer