Kulturhuset Emanuel2

Ændret pga. coronavirus

Højskoledag i kulturhuset Emanuel i Skærbæk, Tema Genforeningen

22 mar
09.30—16.00
DKK 375 kr.
  • Musik og sang
  • Foredrag og debat
Tønder Amts Grænseforening, Foreningen Norden, Sprogforeningen og Tønder Biblioteker.

Kulturhuset Emanuel, Tøndervej 38a

Skærbæk

Vis kort
Læs mere

Kontaktperson

Marie Stamp

Arrangementet udsættes pga. coronavirus

Dagens program

9.30 Kaffe og rundstykker

10.00 Morgensang - De forbudte sange v/ Tove Tersbøl

10.30 Henriette Jessen, formand for Den Nordslesviske Kvindeforening fortæller om foreningens spændende historie siden dannelsen i 1907.

12.00 Frokost

13.00 Frode Sørensen er født og opvokset i Toftlund. Han er fmd. f. Sprogforeningen, tidl. skatteminister og tidl. byrådsmedlem i Sønderborg mm. En glimrende fortæller holder foredraget : “Krig - Fred - Genforening”

14.30 Kaffe

15.00 Koncert på en gammel grammofon fra 1920 Lars Bang Andersen, som arbejder på Roskilde Dampradio, spiller tidens musik på den gamle grammofon. Desuden fortæller han om, hvordan den sønderjyske genforening prægede Roskildes foreningsliv.

16.00 Farvel og på gensyn.

Læs mere

Se alle arrangementer