Final 2020 Logo Artboard Rød Placeholder

Afstemningsdagen i 2. zone

14 mar
19.00—22.00
DKK 15 €.
  • Foredrag og debat
  • Afstemningsfest
Historisk Samfund Sønderjylland - Kreds Sydslesvig, Den selskabelige Forening ”Borgerforeningen” og Sydslesvigsk Forening

Borgerforeningen, Holm 17

Flensborg

Vis kort
Læs mere

Kontaktperson

Kirsten la Cour

Afstemningen i 2. zone – Flensborg og Mellemslesvig – den 14. marts 1920 viste overalt et stort flertal for at blive ved Tyskland. I zonen som helhed var det 80 %, i Flensborg by 75 %. Resultatet blev dermed et sviende nederlag for dem, der havde håbet på at følge med 1. zone – Nordslesvig – til Danmark. Resultatet blev imidlertid også afsæt for en ny begyndelse for danskheden i området gennem opbygningen af et dansk mindretal i Sydslesvig.  

Foredrag af tidl. generalkonsul dr. phil. Henrik Becker-Christensen, Aabenraa.

Borgerforeningen, Holm 17, Flensborg, lørdag den 14. marts 2020 kl. 19.30.

Pris for foredrag, let anretning og kaffebord udgør 25 Euro. Øvrige drikkevarer kan købes.

Oplysninger om tilmelding annonceres i begyndelsen af 2020.   

Se nærmere omtale af arrangementet på www.hssdj.dk.

Tilmelding nødvendigt. 

Læs mere

Se alle arrangementer