marianne-biskop.jpg

Afstemningsfest, Hotel Norden

10 feb
19.00—21.30
DKK Pris 120 kr. for medlemmer, 150 kr. for ikke medlemmer.
  • Afstemningsfest
Haderslev Grænseforening

Hotel Norden, Storegade 55

Haderslev

Vis kort

Biskop Marianne Christiansen holder festtalen, og Sønderjysk Kor underholder.

Tilmelding senest 2 hverdage før til Finn Lyster llstr@post12.tele.dk tlf. 74525979/28314241 eller Peter Popp Andersen kapopp@outlook.dk tlf. 74562277/ 20667622

 

Læs mere

Se alle arrangementer