Final 2020 Logo Artboard Rød Placeholder

Den praktiske side af Genforeningen - og tiden derefter

11 mar
19.00—21.00
DKK 50 kr.
  • Foredrag og debat
Grænseforeningen for Silkeborg-Hammel og omegn

Medborgerhuset , Bindslevs Plads 5

Silkeborg

Vis kort

Kontaktperson

Paul Rathje

Tidligere generalkonsul i Flensborg dr. phil. Henrik Becker-Christensen vil i et foredrag belyse emnet omkring de praktiske sider af genforeningen i 1920 og tiden derefter.

Det blev op til den danske og tyske regering ved separate forhandlinger at finde løsninger på de praktiske, økonomiske og administrative problem-stillinger. Forhandlingerne mundede ud i traktaten af 1922.

En traktat, der den dag i dag danner grundlaget for den fælles dansk-tyske grænseregulering og vandløbsregulering. Der vil også blive trukket nogle tråde op til nutiden.

Støttet af Folkeuniversitetet.

Se alle arrangementer