Jørgen Buch

Ændret pga. coronavirus

Grænselandet som model? – drømme og realiteter i det dansk-tyske grænseland

25 mar
19.30—21.00
Gratis
  • Foredrag og debat
Grænseforeningen Nr. Nebel Varde og Folkeuniversitetet

Varde Sogn, Vestervold 2

Varde

Vis kort

Kontaktperson

Carsten Sohl

Arrangementet udsættes pga. coronavirus

Jørn Buch, cand.phil. i historie, tidligere lektor og specialmedarbejder ved DR i grænselandsforhold. Mange ser det dansk-tyske grænseland som model for, hvordan man kan løse mindretalsproblemer i Europa.

Men fra starten var der uro om grænsen, da mange ikke opfattede grænsedragningen som endelig. Det var med til at fastholde voldsomme modsætninger i grænselandet.

Foredraget ser på, hvad der skabte disse konflikter mellem dansk og tysk, men også på, hvad det er for forhold, der har ændret sig under og efter besættelsestiden, og hvordan forholdene siden slutningen af 1980’erne fuldstændig har skiftet karakter.

Se alle arrangementer