Final 2020 Logo Artboard Rød Placeholder

Grænselandet

01 mar
Der er flere datoer Se oversigten
15.00—17.00
DKK 90 kr. inkl. vin eller vand. Unge under 26 år: 50 kr.
  • Foredrag og debat
Hjørring Folkeuniversitet

Det gamle rådhus, Torvet 6

Hjørring

Vis kort

Kontaktperson

Birger Østergaard

Foredrag ved professor ved institut for grænseregionsforskning Steen Bo Frandsen, Syddansk Universitet Europas grænser har været under stadig forandring i det seneste århundrede. Det er ikke kun spørgsmålet om antallet af selvstændige stater eller hvor linjerne forløber, men i høj grad om grænsers betydning og funktion. Den europæiske integrationsproces arbejdede i den sidste del af 1900-tallet på at overvinde grænsernes blokerende betydning.

Det frie marked og den frie bevægelighed gav efter murens fald anledning til tanker om et grænseløst Europa. I nutiden er billedet skiftet og der tales og skrives om grænser, indre og ydre, i et væld af sammenhænge.

Nationale tendenser er atter på fremmarch. Grænsedragningen mellem Danmark og Tyskland har ikke ændret sig siden fastlæggelsen efter folkeafstemningerne i 1920. Grænsen har lige siden ikke kun været et spørgsmål mellem dansk og tysk. Grænsens karakter og dens forskellige udviklinger afspejlede altid de store internationale konjunkturer. I nutiden er det blevet en europæisk grænse som mange andre. Foredraget ser også på, hvordan denne udvikling og aktuelle forandringer påvirker grænseregionen i hundredåret for Slesvigs deling.

Se alle arrangementer