Final 2020 Logo Artboard Rød Placeholder

Grænselandet som model? Drømme og realiteter i det dansk-tyske grænseland

04 mar
19.00—
Gratis
  • Foredrag og debat
Syddjurs Folkeuniversitet

Sognegården, Kirkegade 13

Ebeltoft

Vis kort

Mange ser det dansk-tyske grænseland som model for, hvor-dan man kan løse mindretalsproblemer i Europa. Men fra starten var der uro om grænsen, da mange ikke opfattede grænsedragningen som endelig.

Det var med til at fastholde voldsomme modsætninger i grænselandet. Foredraget ser på, hvad der skabte disse konflikter mellem dansk og tysk, men også på, hvad det er for forhold, der har ændret sig under og efter besættelsestiden, og hvordan for-holdene siden slutningen af 1980’erne fuldstændig har skiftet karakter.

Læs mere

Støttet af A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål.

Se alle arrangementer