Final 2020 Logo Artboard Rød Placeholder

Sønderjyllands genforening og folkenes selvbestemmelse

08 sep
Der er flere datoer Se oversigten
19.00—21.30
DKK 50 kr. – gratis for medlemmer af foreningen
  • Foredrag og debat
Folkeuniversitetet, Slægts- og Egnshistorisk Forening Randers

Randers Fritidscenter, Vestergade 15

Randers C

Vis kort
Læs mere

Kontaktperson

Peter Staugaard

Genforeningen 1920 satte punktum for årtiers national strid, da man simpelthen delte Slesvig midtover langs nutidens dansk-tyske grænse. Historiker René Karpantschof fortæller delingstankens overraskende historie med krig og død, som kunne være undgået. I 1920 spurgte man endelig slesvigerne selv, om de ville høre til Danmark eller til Tyskland. Den løsning var faktisk blevet foreslået fra både dansk og tysk side lige siden 1840erne. Men hver gang gik det galt, så i stedet udkæmpede man to blodige krige.

Foredraget giver eksempler på tragiske borgerkrigsoplevelser med familiebånd og venskaber, der brutalt rives over. Det var en indviklet strid mellem den danske konges undersåtter, hvor mange sønderjyder længe foretrak et dansk-tysk blandingssamfund, indtil den moderne danskhed fik folk til at vælge side.

Nationaldigteren Grundtvig svingede f.eks. mellem sin opfordring til ”i Slesvig at slå så mange tyskere ihjel som muligt” og sin accept af det udbredte slesvigske ønske om at forblive ”halvdansk og halvtysk.” Foredraget bygger på René Karpantschofs anmelderroste danmarkshistorie: ”De stridbare danskere. Efter enevælden og før demokratiet 1848-1920”, Gads Forlag 2019.

Ingen tilmelding.

Der er flere datoer
Læs mere

Se alle arrangementer