Martin Schwarz Lausten Billet

Aflyst pga. coronavirus

Kirkehistorien. Den kirkelige Genforening og grænselandspræsten Martin Schwarz Lausten

23 maj
10.15—11.30
Gratis
  • Foredrag og debat
  • Et Folkemøde i Ribe 21.-24. maj 2020
  • Kirkelig aktivitet

Det Gamle Rådhus, Borgersalen

Ribe

Vis kort

Kontaktperson

21 51 17 75

Foredrag ved Martin Schwarz Lausten, dr.theol., professor i teologi med kirkehistorie som særligt område ved Københavns Universitet indtil pensioneringen i 2008. Har bl.a. skrevet en række kirkehistoriske lærebøger og monografier og et 7-binds værk om forholdet mellem jøder og kristne i Danmark fra middelalderen til nyere tid. I marts udkom hans bog ”Den kirkelige Genforening i 1920 og grænselandspræsten Martin Schwarz”.

I foredraget belyses, hvordan det kunne lade sig gøre, at en kirke, som havde været tysk i næsten 60 år forinden, nu blev en del af den danske folkekirke. Hvad betød det for de sønderjyske menigheder, præster – og for folkekirken? En gennemgående figur i foredraget er Martin Schwarz, tysk præst i Kliplev og Burkal, fra 1920 dansk folkekirkepræst – foredragsholderens morfar.

Se alle arrangementer