På Sporet12

Her gik grænsen 1864 – 1920 - på sporet af 56 års grænsehistorie

09 maj 2021
10.00—16.00
DKK 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn.
  • Andet
Lokalhistoriske Arkiver langs Kongeåen, Kongeåmuseet og Museet på Sønderskov.

Mødested: Hejls, Vamdrup og Vejen

Vis kort

Kontaktperson

Kirsten Wehmüller

Seks af de gamle grænseovergange vil være bevogtet af gendarmer, der vil udlevere passersedler og nye foldere med ruter og seværdigheder. Ved havnen i Hejlsminde, ved Høkelberg, Kongeaamuseet og Skodborghus vil også foregå andre aktiviteter så som taler, sang, udstillinger etc. Dette annonceres i lokalpressen senere.

Der vil være busture med guide langs den østlige del af den gamle grænse med udgangspunkt i Hejlsminde og Vamdrup, og langs den vestlige del med udgangspunkt ved Skodborghus.

Afgange:

a. I Hejlsminde - omkring forsamlingshuset ved havnen
b. i Vamdrup - omkring Kongeaamuseet
c. i Vejen kommune: ved Skodborghus

Billetpris inkl. forplejning: 100 kr. for voksne og 50 kr. for børn.

I egen bil kan man krydse grænsen mere end 12 steder – ved at følge ny folder over hele grænseforløbet. Turen fører dig gennem et varieret landskab; fra morænelandskab over ådale, bakkeøer, indlandsklitter til marsk. Undervejs vil du kunne besøge nationale samlingssteder som Skamlingsbanken og Skibelund Krat, se genforeningssten, grænsesten, gamle toldsteder og gendarmboliger.

Hvis man foretrækker cyklen som transportmiddel, kan man vælge mellem 7 lokale cykelruter, langs Kongeågrænsen, som alle er cirkulære. Turene er familievenlige, mellem 20 og 30 km. lange.

 

Se alle arrangementer