Moritzschramm 2020

Globaliseringen nedefra: folket, eliten og den tyske nationalhistorie

15 okt 2021
10.00—11.00
DKK Ikke oplyst
  • Et Folkemøde i Ribe
Sekretariatet for Folkemødet i Ribe

Museet Ribes Vikinger, Odins Plads 1, 6760 Ribe

Ribe

Vis kort

Foredrag ved Moritz Schramm

 

I Tyskland bruger man tit begrebet ”genforening”, når man henviser til sammenslutningen mellem DDR og Forbundsrepublikken den 3. oktober 1990. Med historiske øjne er begrebet ”genforening” imidlertid ligeså misvisende som beskrivelse for begivenhederne i 1990, som nogen vil sige at den er for grænsedragningen i 1920.

I mit foredrag vil jeg tale om den tyske nationalhistorie med blik på forskellen mellem ”foreninger” og ”genforeninger” – og med afsæt i den ofte oversete ”globalisering nedefra”. Som jeg vil vise er især den tyske efterkrigshistorie et langt opgør med den traditionelle, ofte nationalkonservative forestilling om en etnisk funderet nationalstat, der på tiltagende vis bliver erstattet med en mere inkluderende, multietnisk nations- og statsopfattelse.

I modsætning til, hvad man ofte hører, er globaliseringen især vokset nedefra, mens de nationale eliter har haft svært ved at forholde sig til det. Måske kan netop diskussionen om ”foreninger” vs. ”genforeninger” give os en bedre forståelse af historien?   Moritz Schramm, lektor og studieleder for tysk ved Syddansk Universitet. Han er født og opvokset i Berlin, siden 1998 fast bosæt i Danmark. Han forsker især i aktuelle udviklinger i tysk kultur, samfund og politik, deriblandt om forholdet mellem migration og kultur. I august 2021 er hans bog ”Kampen om midten. Tysk politik i det 21. århundrede” udkommet på Gads forlag.

Læs mere

Se alle arrangementer