Henrik

Aflyst pga. coronavirus

Seminar. Fra Krigstid til fredstid – Genforeningsjubilæet i et forsoningperspektiv.

22 maj
13.00—15.30
Gratis
  • Foredrag og debat
  • Et Folkemøde i Ribe 21.-24. maj 2020

Kannikegården, Langgaardsalen, Torvet 15

Ribe

Vis kort

Kontaktperson

21 51 17 75

Program for seminaret:

Kl. 13.00-13.45 – Foredrag ved Henrik Becker-Christensen.

Med to folkeafstemninger blev den nye dansk-tyske grænse i 1920 baseret på princippet om den nationale selvbestemmelsesret. Det lagde grunden til et ændret bilateralt forhold mellem de to lande. Virkeliggørelsen heraf tog sin tid, men efter oprettelsen af Forbundsrepublikken i 1949 og udstedelsen af København-Bonn erklæringerne i 1955 gik udviklingen fra et ”mod hinanden” til et ”med hinanden” – over grænsen såvel som mellem mindretal og flertal på begge sider.

Henrik Becker-Christensen: født i Vejle 1950, mag.art. i historie 1977, dr.phil. 1990, adj. professor fra 2000. 1976-1998 ansat ved Institut for Grænseregionsforskning, 1998-2017 generalkonsul i Flensborg.

Kl. 13.45-14.00 – Pause.

Kl. 14.00- 15.30 – Tre oplæg à 15 minutter efterfulgt af debat mellem paneldeltagerne indbyrdes og med salen.
Forsoningsprocessen mellem Danmark og Tyskland: Er vi kommet i mål? Hvad har drevet udviklingen, evt. bremset eller forsinket den? Kan 1920-grænsen baseret på sindelag frem for historisk ret inspirere til løsninger andre steder?

Debatdeltagere: generalsekretær Knud-Erik Therkelsen, Grænseforeningen; lektor i international ret Ulrike Fleth-Barten, Syddansk Universitet; forskningsmedarbejder Rejhan Bosnjak, Flensborg Bibliotek.

Endvidere replik ved oberstløjtnant Nicolai Abildgaard.

Se alle arrangementer