Ribe Kunstmuseum_ billet.jpg

Aflyst pga. coronavirus

Seminar. For tysk til Danmark? - Dansk og tysk kunst i et historisk perspektiv

22 maj
13.00—16.30
Gratis
  • Foredrag og debat
  • Andet
  • Et Folkemøde i Ribe 21.-24. maj 2020

Ribe Kunstmuseum, 1. sal, Sct Nicolaj Gade 10

Ribe

Vis kort

Kontaktperson

Signe von Oettingen

Til trods for, at Kunstakademiet husede en række tyske kunstnere i 1800-tallet, er det sjældent, at man i dag viser dem på danske museer.  Men hvorfor egentlig? Og er der virkelig så stor forskel på dansk og tysk kunst, eller er det politiske agendaer, der har spillet hovedrollen, når dansk kunsthistorie siden hen skulle skrives? Dette seminar stiller skarpt på ligheder og forskelle på den dansk/tyske kunstscene, på nationalisme og på faktorer der kan have haft medindflydelse på historieskrivningen.

 

Program:

13.00 VELKOMST ved Dagmar Warming, direktør, Ribe Kunstmuseum

13.15 EN KUNSTNER BLIVER GLEMT. J.L. LUND OG DEN NATIONALE KANON ved Anna Schram Vejlby, inspektør, Ribe Kunstmuseum

J.L. Lunds virke og eftermæle udgør et paradoks i den danske kunsthistorie. Han var centralt placeret på guldalderens parnas og en vellidt lærer. Men da historien skulle skrives kom han ikke med, eller hans kunst blev ligefrem omtalt som uønsket og dårlig. Ved at se på Lunds skæbne, kan man få indblik i, hvordan en national kanon tager form, og hvordan Danmarks forhold til udlandet og især Tyskland har formet vores syn på fortiden.

14.00 J.L. LUNDS EMO-MALERI - NOGLE BILLEDANALYSER ved Jonas Bencard, mag.art.

Lunds værk er blevet dømt ude af kunsthistorien på grundlag af overfladiske og idiosynkratiske værdidomme. Næsten ingen har kastet et nøgternt og nysgerrigt blik på værket, så det er formålet med dette indlæg. Ved nærmere eftersyn viser det sig, at Lunds billeder er struktureret over en særlig beskuerinddragende romantisk sensibilitet.

15.00 KRIG, NATION OG ERINDRING – OMKRING DANMARK OG DANSKERNE I BILLEDER OG MONUMENTER MIDT I 1800-TALLET ved Rasmus Kjærboe, ph.d.

Det moderne Danmark fødtes måske med grundloven i 1849, men det skete midt i en borgerkrig. I dag tager vi en række nationale forestillinger for givet. Men spørgsmålet om, hvordan Danmark skal forstås, var engang en blodig sag, der blev udkæmpet med våben og propaganda. Midt i dette stod billeder, kunst og erindring helt centralt, og det vidste tidens aktører. På baggrund af igangværende forskning fortæller foredraget om billeder, monumenter og kulturpolitik omkring den første slesvigske krig og 1849-grundloven

15.45 FOR AVANTGARDE TIL DANMARK? ved Søs Bech Ladefoged, inspektør, Tønder Kunstmuseum

I kølvandet på den dansk-tyske historie i det 19. århundrede oplevedes et nyt kritisk syn på den kunst, der voksede i og ud af Tyskland i begyndelsen af det 20. århundrede. Mens de danske kunstnere søgte at revolutionere maleriet på maleriets egne præmisser, bragede avantgarden frem hos naboerne i syd med politiske agendaer, grupper og kunstneriske eksperimenter. Men hvorfor kom denne avantgarde ikke over grænsen fra Tyskland til Danmark til trods for den korte fysiske distance?

Se alle arrangementer