FB Elsemarie Dam Jensen Foto Betina Skjønnemand (2)
Et Folkemøde i Ribe

Troens landskab

24 okt
10.00—13.00
DKK Gratis
  • Foredrag og debat
  • et folkemøde i ribe

Kannikegaarden, Ribe

Ribe

Vis kort

Kontaktperson

Signe von Oettingen

Sønderjyllands fromhedsliv mellem dansk og tysk 

Museumsinspektør Elsemarie Dam-Jensen fra Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder 

Religionen har sat sit aftryk overalt i det vestslesvigske kulturlandskab. – En kulturhistorisk fortælling om, hvordan religionen har optrådt – og optræder – synligt – i land¬skabet og i bygningshistorien i form af kirker og missions¬huse. Der fortælles også om, hvilke genstande der blev brugt i hjemmene og i det offentlige rum til at styrke troen og vise fromhed. Pietismens rolle i Vest¬slesvig i 1700-tallet er i fokus med H.A. Brorson og de mange institutioner, som pietismen medførte. Endelig berettes der om vækkelserne i 1800-tallet, de grundtvigske frimenigheders opståen i Sønderjylland o. 1900 samt om særligt sønder¬jyske træk i religiøs skik og brug. 

Elsemarie Dam-Jensen er cand. mag. i musikvidenskab og historie og siden 1997 museumsinspektør på Tønder Museum, fra 2007: Museum Sønderjylland Kulturhistorie Tønder. Tidligere højskolelærer på Løgumkloster Højskole. 

Gratis, alle er velkomne.
Tilmelding senest en uge før hvert enkelt arrangement til kordegnekontoret på tlf. 7542 0350.
mail: anm@km.dk eller på Domkirkens hjemmeside.

Se alle arrangementer