Aktørmarkedsplads

Mangler du et musikindslag eller en foredragsholder til dit 2020-arrangement? Så kan du få hjælp her på siden.

Vi har samlet en række foredragsholdere, forfattere og musikere, som på forskellig vis kan bidrage til arrangementer i anledning af 100-året for Genforeningen. Tilbuddene henvender sig til foreninger, forsamlingshuse og andre, der ønsker at være en del af markeringen i 2020.

Kontakt de enkelte udbydere for nærmere aftale og booking.

Siden opdateres løbende med nye tilbud.

Har du et tilbud?
Har du et tilbud, som andre aktører kan have glæde af, så henvend dig til Sekretariatet for Genforeningen 2020 for nærmere aftale. Tilbuddet skal:

- tage afsæt i et eller flere af de ni temaer i Genforeningen 2020. Læs mere om temaerne
- ligge inden for markeringsperioden januar-juli 2020

 

Sigurd Barrett fortæller om Genforeningen
1920 orkestrene spiller op til fest
Historiker Hans Schultz Hansen holder foredrag om det slesvigske grænsespørgsmål

Foredrag

Det slesvigske grænsespørgsmål rejses på ny i 1918
Oktober-november 1918 udfoldede de danske sønderjyders førstemand H.P. Hanssen en hektisk aktivitet for at få det dansk-tyske grænsespørgsmål sat på den internationale dagsorden, når freden skulle sluttes. Grundlaget herfor blev Aabenraa-resolutionen, som blev vedtaget på Folkehjem den 17. november 1918. Her krævede Vælgerforeningen for Nordslesvig grænsespørgsmålet løst gennem en folkeafstemning.

Foredraget retter sig til alle historisk interesserede i den sønderjyske landsdel.

Læs mere om Hans Schultz Hansen på Rigsarkivets hjemmeside 

Kontakt foredragsholder Hans Schultz Hansen, forskningsleder, adj. professor, dr.phil., Rigsarkivet Aabenraa på e-mail hsh@sa.dk

 

Optakten til Genforeningen i 1920

Journalist og foredragsholder Nis Boesdal fører publikum gennem de begivenheder, der førte til Sønderjyllands Genforening med Danmark i 1920. Efter 1. Verdenskrigs afslutning i november 1918 rejste den sønderjyske rigsdagsmand H.P. Hanssen det nordslesvigske spørgsmålet i den tyske rigsdag, herpå fulgte forløbet frem mod afstemningerne i februar og marts 1920 og Genforeningen i sommeren 1920.

Foredraget henvender sig til f.eks. kulturelle foreninger, menighedsråd og uddannelsessteder for børn og voksne - primært i området fra den dansk/tyske grænse til og med Kongeåen, men interesserede uden for dette område, er også velkommen til at henvende sig. 

Læs mere om Nis Boesdals foredrag om Genforeningen

Kontakt Musiker Børsen for nærmere aftale og booking på e-mail aage@musikerboersen.dk 

 

Den personlige og lokale historie

Med udgangspunkt i sin historiske roman 'Om hundrede år' fortæller Anna Elisabeth Jessen om, hvordan Første Verdenskrig og Sønderjyllands tilbagevenden til Danmark trækker spor gennem det efterfølgende århundrede. Anna Elisabeth Jessen er født i Sønderjylland og kommer fra en familie, hvor hendes bedstefar blev tvunget med på tysk side i den store krig. Foredraget tager udgangspunkt i hendes personlige erfaringer, som hun også har brugt som inspiration for sin roman. Et inspirerende foredrag om 100 års Danmarkshistorie set med sønderjyske øjne.

Læs mere om Anna Elisabeth Jessen og romanen 'Om hundrede år'

Romanen 'Om hundrede år' er også produceret som podcast til DR P1. Lyt til podcasten via DR's hjemmeside

Kontakt forfatter Anna Elisabeth Jessen for nærmere aftale og booking på e-mail a.e.jessen@mail.dk 

 

Kirken i Sønderjylland og den danske folkekirke

Mellem 1864 og 1920 udviklede kirkelivet sig ganske forskelligt i Danmark og Slesvig - og da Genforeningen blev aktuel, var det midt i en heftig kirkepolitisk debat i Danmark. Resultatet var både en kun delvist vellykket mindretalsordning og en række nye kirkelove, der betød store og små aftryk af sønderjysk særpræg på den danske folkekirke: Provstiudvalg, kommunal fødselsregistrering, ansættelse af præster uden teologisk eksamen - og muligheden for at stemme om præsters forbliven i embede. Foredraget fremdrager linjer i kirkenhistorien fra 1860'erne til 1930'erne med udgangspunkt i situationen i 1920.

Foredragsholderen er Christian de Fine Licht, der har været præst ved Haderslev Domkirke og er næstformand i Selskabet for Danmarks Kirkehistorie. Foredraget holdes over hele landet. 

Kontakt Christian de Fine Licht for nærmer aftale og booking på e-mail christian.licht@mail.com

 

1920 - da Danmark blev større. Genforening eller grænseflytning

To foredrag om Genforeningen i 1920, der berører emner som Europa efter 1. Verdenskrig, folkenes selvbestemmelsesret, folkeafstemninger, kongens ridt over den gamle grænse 10. juli 1920, Kongeå-grænsen mm. Læs mere om de to foredrag:

Genforeningen 1920
Kongeå-grænsen

Foredragene henvender sig til lokalhistoriske foreninger, foredragsforeninger, lokale afdelinger af Grænseforeningen, menighedsråd, højskoler og biblioteker m.fl.

Foredragsholderen er tidl. forstander Hans Jørgen Lysholm, Viborg. Foredragene holdes i Jylland og på Fyn.

Kontakt Hans Jørgen Lysholm for nærmere aftale og booking på e-mail lysholm@energimail.dk eller telefon 61 50 62 20

 

Musik og koncerter

Sigurd Barrett fortæller om Genforeningen
Sigurd Barrett tager på landsdækkende turné og fortæller om Genforeningen for børn og voksne. Turnéen løber fra januar til juli 2020 og koncerten tilbydes i lille og stort format for hele familien og som jazz-koncert for voksne. Turnéen bliver til i samarbejde med Grænseforeningen og tilbydes til en særlig favorabel pris.

Tilbuddet er målrettet lokale forsamlingshuse, biblioteker og skoler, og hovedparten af koncerterne lægges uden for de større byer.

Læs mere om tilbuddet på Grænseforeningens hjemmeside 

Kontakt Grænseforeningen for flere oplysninger: Projektleder Marie de Fine Licht på e-mail ml@graenseforeningen.dk eller telefon 2134 3392

Løbende booking gennem Sigurd Barretts manager Michael Vitten på e-mail mv@ponytailclub.dk eller telefon 2682 2383

 

1920 orkestrene spiller op til fest
I 2020 er det 100 år siden at Dansk Musiker Forbund gjorde sit indtog i Sønderjylland. Foreningen markerer jubilæet ved at genskabe musikken fra 1920’erne. 1920 orkestrene stiller på til små og store begivenheder og tilbyder bl.a. salonmusik, 1920’ernes svingende populærmusik og 100 års hits fra 1920-2020. Orkestrene kan bl.a. bookes som stort genforeningsorkester, store og små jubilæumsorkestre og til fællessang

Læs mere om 1920 orkestrene 

Kontakt projektleder Kirsten Marie Andreasen for flere oplysninger og booking på e-mail kirstenmarieandreasen@gmail.com eller telefon 2134 3005

Hans Jørgen Lysholms foredrag omhandler Genforeningen i 1920 og Kongeå-grænsen
Anna Elisabeth Jessens roman 'Om hundrede år'
Nis Boesdal holder foredrag om optakten til Genforeningen i 1920