Sparring og støtte

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet for at få sparring på din idé eller planlægningen af dit arrangement. Vi har overblikket over planlagte begivenheder og kan hjælpe med at koordinere, at dit arrangement ikke lægger sig for tæt på lignende begivenheder.

Der er forskellige muligheder for at søge opbakning og økonomisk støtte til projekter:

  • Støttemuligheder og puljer i de syv kommuner, der er en del af Genforeningen 2020
  • Region Syddanmarks Kulturpulje (Fristen udløbet)
  • Statens pulje til markering af Genforeningen 2020
  • KursKultur under Region Sønderjylland-Schleswig

Hjemmesiden bliver løbende opdateret med oplysninger om de enkelte puljer, ansøgningsfrister, og hvordan man søger.

Der findes desuden en lang række andre fonde og legater. Sekretariatet hjælper gerne med råd og sparring.  Find også flere oplysninger på www.legatbogen.dk og www.fonde.dk 

Præsidiet og sekretariatet har ikke mulighed for at støtte projekter økonomisk.

Kulturministeriets og Folketingets pulje
Kulturministeriet og Folketinget har afsat en pulje på 8 mio. kr. til markering af Genforeningsjubilæet i 2020. 

Fristen for anden og sidste ansøgningsrunde udløb 26. august 2019.

Region Syddanmarks pulje
Region Syddanmark har afsat 3,8 mio. kr. af kulturpuljen til at understøtte Genforeningen 2020. Ansøgningsfristen for puljen lokale initiativer udløb 31. marts 2019. Der var oprindeligt afsat en pulje på 1,5 mio. kr. til lokale initiativer, men regionen har fordelt næste 2,6 mio. kr. til denne type projekter. 

Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte udviklingskonsulent i Region Syddanmark Lotte Videbæk på telefon 7663 1747 eller mail lrv@rsyd.dk

Kommunale støttemuligheder og puljer
Lokale aktører kan også søge støtte i de syv kommuner, der samarbejder om Genforeningen 2020. De syv kommuner er Esbjerg, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Vejen, og Aabenraa.

Esbjerg Kommunes pulje
Haderslev Kommunes pulje
Kolding Kommunes pulje
Sønderborg Kommunes pulje
Tønder Kommunes pulje
Vejen Kommunes pulje
Aabenraa Kommunes pulje

Siden opdateres, når der åbnes for ansøgningrunder til puljerne. Kontakt den lokale konsulent i din kommune for flere oplysninger 

Region Sønderjylland-Schleswigs puljer
Der er mulighed for at søge om støtte til grænseoverskridende projekter inden for Region Sønderjylland-Schleswigs Interreg-projekt KursKultur 2.0, hvor markeringen af Genforeningen 2020 er et af fokusområderne. Der er tre puljer inden for KursKultur 2.0:

  • Kultur- og netværkspuljen
  • Transportpuljen
  • Strakspuljen

Læs mere om Region Sønderjylland-Schleswigs puljer

BHJ-Fonden
BHJ-Fonden har valgt Genforeningen 2020 som særligt fokusområde i 2019-2020 og har afsat en foreløbig beløbsramme på 750.000 kr. til støtte af et eller flere projekter. Ansøgningsfristen udløb 27. maj 2019.

Læs mere i folder
Læs også om sparring og støtte til aktører i folderen Sådan kan Genforeningen 2020 blive en gevinst for dig