Støtte til lokale initiativer i Esbjerg Kommune

Esbjerg Kommune opfordrer lokale aktører til at indgive ansøgning om støtte til aktiviteter, som bidrager til fortællingen om Genforeningen. Ansøgningerne vil indgå som et samlet punkt i forbindelse med efterårets budgetlægning.

Alle foreninger, klubber, institutioner, lokale grupper og sammenslutninger og borgere i almindelighed kan søge om støtte. For at opnå støtte skal aktiviteten afvikles i umiddelbar nærhed af Ribe by eller syd for denne. 

Der ydes kun støtte til projekter, som har mindst 30 % egenfinansiering. Der kan maksimalt søges om 100.000 kr.

Ansøgningsfristen udløb 25. maj 2019

Læs mere om puljen og find ansøgningsskemaet på Esbjerg Kommunes hjemmeside

Har du spørgsmål, er du velkommen til at stabsleder i Kultur & Koordinering, Christian Korsgaard på mail chkor@esbjergkommune.dk eller telefon 7616 1910 for flere oplysninger.

Læs om de øvrige muligheder for sparring og støtte