Haderslev Kommunes pulje

Haderslev Kommune har afsat en pulje på 500.000 kr. til lokale aktiviteter i forbindelse med Genforeningen 2020. 

Puljens formål er at understøtte initiativer og projekter, der bidrager til at sikre en bred folkelig deltagelse og forankring af markeringen af 100-året for Genforeningen. Det gælder såvel indholdsmæssigt som geografisk. 

Puljen kan søges af foreninger, kulturinstitutioner og enkeltpersoner hjemhørende i Haderslev Kommune. Der kan søges op til 75 % af de forventede udgifter dog maks. 50.000 kr.

Der er to ansøgningsrunder med frist 1. april (fristen udløbet) og 1. september 2019 (fristen udløbet).

Læs mere om puljen og hvordan du søger på Haderslev Kommunes hjemmeside

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kulturkoordinator i Haderslev Kommune Thor Lange på telefon 7434 1744 eller mail kulturogfritid@haderslev.dk  

Læs om de øvrige muligheder for sparring og støtte