Tønder Kommunes pulje

Tønder Kommune har afsat 500.000 kr. i støtte til lokale aktiviteter til markeringen af Genforeningen 2020. Midlerne fordeles i to puljer: 100.000 kr. i 2019 og 400.000 kr. i 2020.

Formålet med puljen er at støtte lokale aktører og foreninger, som vil markere 100- året for Genforeningen i 2020. Beløbsgrænsen for en ansøgning vil være max 75 % af udgifterne.