Sparring og støtte

Du er velkommen til at kontakte sekretariatet for at få sparring på din idé eller planlægningen af dit arrangement. Vi har overblikket over planlagte begivenheder og kan hjælpe med at koordinere, at dit arrangement ikke lægger sig for tæt på lignende begivenheder.

Der er forskellige muligheder for at søge opbakning og økonomisk støtte til projekter:

  • Det Sønderjyske Præsidiums blåstempling og anbefaling af et begrænset antal større projekter over for offentlige og private tilskudsgivere
  • Puljer i de syv kommuner, der er en del af Genforeningen 2020
  • Region Syddanmarks Kulturpulje
  • Statens pulje til markering af Genforeningen 2020
  • KursKultur under Region Sønderjylland-Schleswig

Hjemmesiden bliver løbende opdateret med oplysninger om de enkelte puljer, ansøgningsfrister, og hvordan man søger.

Der findes desuden en lang række andre fonde og legater. Sekretariatet hjælper gerne med råd og sparring.  Find også flere oplysninger på www.legatbogen.dk og www.fonde.dk 

Præsidiet og sekretariatet har ikke mulighed for at støtte projekter økonomisk.

Kulturministeriets og Folketingets pulje

Kulturministeriet og Folketinget har afsat en pulje på 8 mio. kr. til markering af Genforeningsjubilæet i 2020. Af disse er 6 mio. kr. til rådighed i 2018 og 2 mio. kr. i 2019. Det er nu muligt at søge puljen for 2018.

Ansøgningsfristen er 2. november 2018. Ansøgere får svar ultimo december 2018.

Læs mere om den statslige pulje

Region Syddanmarks pulje
Region Syddanmark har afsat 3,8 mio. kr. af kulturpuljen til at understøtte Genforeningen 2020. Heraf er der afsat 1,5 mio. kr. i en pulje til lokale initiativer. Der er åbent for ansøgning om tilskud til lokale initiativer. Ansøgningsfristen er 31. marts 2019 med endelig afgørelse i regionsrådet ulitmo juni 2019.

Læs mere om Region Syddanmarks pulje

Har du spørgsmål, er du er velkommen til at kontakte udviklingskonsulent i Region Syddanmark Lotte Videbæk på telefon 7663 1747 eller mail lrv@rsyd.dk

Kommunale puljer
Lokale aktører kan også søge økonomisk støtte fra puljer i de syv kommuner, der samarbejder om Genforeningen 2020. De syv kommuner er Esbjerg, Haderslev, Kolding, Sønderborg, Tønder, Vejen, og Aabenraa.

Siden opdateres, når der åbnes for ansøgningsrunder til puljerne. Kontakt den lokale konsulent i din kommune for flere oplysninger 

KursKultur
Markeringen af Genforeningen 2020 er et af fokusområderne i Interreg-projektet KursKultur 2.0, der behandles på Interreg-udvalgsmødet i december 2018. KursKultur er et paraplyprojekt for Region Sønderjylland-Schleswig, og bliver puljen godkendt, vil der være gode muligheder for at søge om støtte til grænseoverskridende projekter fra 1. september 2019.

Følg med her på siden og på hjemmesiden kulturfokus.dk og på Kulturfokus' Facebook-side.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte kulturkoordinator i Region Sønderjylland-Schleswig Anne-Mette Olsen på telefon 7467 0501 eller mail amo@region.dk 

Blåstempling af projekter
Det Sønderjyske Præsidium blåstempler og anbefaler et begrænset antal større projekter over for offentlige og private tilskudsgivere. Fyrtårnsprojekterne kan både være permanente markeringer og konkrete begivenheder, og projekterne kan både være kommunalt forankrede, overregionale eller landsdækkende.

Når det gælder projekter, der er kommunalt forankrede, afvejer præsidiet flere balancehensyn:

  • De permanente markeringer i kommunerne er udtryk for forskellige sider af Genforeningens historie og favner både land og by
  • De kulturelle fyrtårnsbegivenheder favner forskellige målgrupper og har hver for sig potentiale til at opnå synlighed i hele Danmark og syd for grænsen
  • Flest muligt af temasamlingens ni temaer tilgodeses 
  • Der sikres mindst et nøgleprojekt i hver af de syv deltagende kommuner

Fristen for anden og sidste ansøgningsrunde om blåstempling udløb 1. oktober 2018.