Afstemningerne 10. februar og 14. marts og resultatet

Versailles-Traktaten endte med at fastlægge en afstemning i to zoner: Mens der blev stemt en bloc i det nordlige Sønderjylland (1. zone), foregik afstemningen kommunevis i Mellemslesvig (2. zone). Afstemningen blev organiseret af en international kommission bestående af repræsentanter for Frankrig, England, Norge og Sverige. Den 10. januar 1920 udsendte kommissionen en proklamation, ifølge hvilken den overtog styret af afstemningsområdet, og herefter tog kommissionen til huse i Flensborg. 3.000 engelske og franske soldater skulle sikre opretholdelsen af ro og orden.

Dansk flertal i 1. zone
Afstemningen i første zone fandt sted den 10. februar. Godt 100.000 borgere afgav deres stemmer, valgdeltagelsen lå dermed over 90 %. Samlet set stemte 74,9 % for Danmark og 25,1 % for Tyskland. I tre sønderjyske købstæder var der dog isoleret set tysk flertal, særligt i Tønder, hvor tre fjerdedele af de stemmeberettigede stemte tysk. Ud fra en bloc-princippet for første zone lå det dermed fast, at området samlet ville tilfalde Danmark.

Tysk flertal i 2. zone
Anderledes gik det i anden zone. Her afgav godt 64.000 borgere deres stemme den 14. marts, og samlet set blev det et klart tysk flertal på ca. 80 %. Både i Flensborg og i samtlige landsogn var der tysk flertal, kun tre små afstemningssteder på øen Før i Vadehavet mønstrede et dansk flertal.

Det samlede resultat
Samlet set var resultatet af afstemningerne et dansk flertal i 1. zone og tysk flertal i 2. zone.

Dette kort over afstemningsresultatet blev udgivet af Det midlertidige Ministerium for sønderjydske Anliggender i 1920. Kilde: Rigsarkivet

Endelig fastsættelse af grænsen
Den danske Flensborg-bevægelse forsøgte herefter at motivere en internationalisering af 2. zone, mens den tyske regering foreslog en grænse efter ”Tiedje-linjen” nord om Højer, Tønder, Ravsted og Rinkenæs. Efter nogen indbyrdes diskussion fastlagde den internationale kommission herefter grænsen med udgangspunkt i Clausen-linjen.

Hele området og dermed også byen Flensborg, hvor det tyske flertal lå på 75 %, tilfaldt Tyskland. Den 15. juni modtog den danske gesandt fredskonferencens detaljerede beskrivelse af den nye grænse, og datoen er den officielle Genforeningsdag.

Kortet viser, hvor grænsen løb før og efter afstemningerne 10. februar og 14. marts 1920. Den sidste udgør fortsat i dag Danmarks landegrænse til Tyskland.

100-årsdagen for afstemningen fejret over hele Sønderjylland
Forsamlingshuse over hele Sønderjylland var 9. og 10. februar 2020 fyldt til bristepunktet af gæster, der fejrede resultatet af folkeafstemningen for 100 år siden, hvor sønderjyderne stemte for atter at blive en del af Danmark. Festerne bød på taler, fællessang og naturligvis sønderjysk kaffebord.

Sønderjysk kaffebord er fast tradition til afstemningsfesterne som her i Bevtoft Forsamlingshus