Christian 10. besøger Sønderjylland

10. juli 1920 rider Kong Christian 10. over grænsen ved Frederikshøj på den hvide hest, som det var blevet forudsagt i en spådom. Kort efter løfter han en blomsterpige op på hesten og lader hende ride med et stykke. Kongen på den hvide hest og den lille pige står som ikoniske symboler på Genforeningen. Kilde: Museum Sønderjylland

På dansk side blev julidagene i 1920 kulminationen på den folkelige og statslige markering. I tråd med den sønderjyske Jomfru Fannys spådom fra 1881 valgte Kong Christian 10. den 10. juli 1920 at ride over den gamle grænse nord for Christiansfeld på en hvid hest, og skabte hermed det mest ikoniske symbol på Genforeningen. Efter korte ophold i Christiansfeld og i Tyrstrup Kirke fortsatte dagen med en festgudstjeneste i Haderslev og et besøg på Folkehjem i Aabenraa.

Kong Christian 10. rider over den gamle grænse nord for Christiansfeld. Kilde: Filmcentralen


Genforeningsfest på Dybbøl Banke
Den 11. juli fandt den centrale Genforeningsfest sted på Dybbøl med omtrent 100.000 deltagere. Da uenigheden om Flensborg fortsat stak dybt, måtte H.P. Hanssen afstå fra at holde hovedtalen på de danske sønderjyders vegne. I stedet for holdt lensgreve O.D. Schack, som var formand for vælgerforeningen, og som siden blev amtmand i Tønder frem til 1949, talen på de dansksindede sønderjyders vegne. Samme dag afgav den danske statsminister Neergaards sit berømte løfte til de skuffede, dansksindede sydslesvigere: ”De skal ikke blive glemt.”

Hør uddrag af O.D. Schacks tale på Dybbøl
(Uddrag indtalt af O.D. Schack på  et senere tidspunkt. Kilde: Museum Sønderjylland)

Læs talen i sin helhed på hjemmesiden dansketaler.dk

Kong Christian 10. deltager i Genforeningsfesten på Dybbøl Banke 11. juli 1920. Her modtager kongen det sidste dannebrogsflag, der blev taget ned i Sønderborg i 1864. Kilde: Museum Sønderjylland

Kongen møder sydslesvigere og tysksindede
Den 12. juli mødtes Kong Christian 10. med danske flensborgere ved Kruså og fortsatte herefter til Tønder, hvor byens tysksindede borgmester tog imod. I dagene herefter besøgte Kongen både Ribe og en lang række landsbyer i de centrale og nordlige dele af området langs Kongeåen.

Tønders tysksindede borgmester byder kongefamilien velkommen på torvet i Tønder 12. juli 1920. Kilde: Museum Sønderjylland.