Overdragelsen

Danske soldater, Sønderjysk Kommando, ankommer til Sønderborg 5. maj 1920 og marcherer her gennem Store Rådhusgade. Kilde: Museum Sønderjylland

Indlemmelsen af de sønderjyske landsdele i Kongeriget var grundigt forberedt af en række udvalg i Sønderjylland og København og siden 1919 under ledelse af Det midlertidige Ministerium for sønderjyske anliggender med H.P. Hanssen som minister. Grundprincippet var at lade tysk ret forblive gældende, hvor intet andet var bestemt, men at sikre dansk suverænitet gennem en omfattende og hurtig sønderjysk særlovgivning.

Danske tropper overtager kontrollen
I begyndelsen af maj 1920 overtog danske soldater kontrollen med området og etablerede en effektiv spærring mellem første og anden zone. Herefter blev den danske krone og det danske postvæsen indført den 20. maj, og med indførelsen af pastvang og grænsekontrol den 26./27. maj var delingen af det gamle hertugdømme i praksis fuldbyrdet.

15. juni overgik det nuværende Sønderjylland formelt til Kongeriget Danmark, og siden da har 15. juni været den officielle genforeningsdag.

Kongen underskriver indlemmelsesloven
Den internationale kommission trak sig ud af området den 16. juni, og i Flensborg fejrede det tyske flertal dagen efter en stor fest på Søndertorv. Den 9. juli underskrev Kong Christian 10. indlemmelsesloven. 

Paskontrol ved den nye grænse ved Kruså i 1920. Kilde: Museum Sønderjylland