Påskekrisen

"Kongen begår Statskup" hed det på forsiden af avisen Social-demokraten 29. marts 1920

At Flensborg tilfaldt Tyskland blev udløseren for en af Danmarks vanskeligste forfatningskriser. I kølvandet på de to afstemningsresultater udviklede der sig en konfrontation mellem den radikale regering under ledelse af statsminister Zahle og flere oppositionspartier. Borgerlige og nationalt sindede kredse advarede regeringen mod en ensidig og overilet opgivelse af 2. zone, særligt Flensborg.

Krav om valg og afskedigelse af ministeriet
Forløbet faldt sammen med forhandlinger om både en ny grundlov og valglov, der dog var afbrudt pga. påskeferien i Rigsdagen. Venstre, Det Konservative Folkeparti og enkelte medlemmer af Det Radikale Venstre samt Socialdemokratiet krævede nu et valg under henvisning til, at regeringen ikke handlede i overensstemmelse med befolkningens flertal. Kongen opfordrede med afsæt heri Zahle til øjeblikkeligt at udskrive valg, hvad denne afslog med en bemærkning om, at Kongen jo kunne afskedige Ministeriet. Og dette valgte Kongen faktisk at gøre – til stor forbløffelse for Zahle.

Opgør mellem parlament og monarki
Kong Christian 10. var stærkt optaget af grænsespørgsmålet og anså utvivlsomt hele Slesvig som en naturlig del af sit monarki. Den krise, der udspandt sig fra marts til maj, hvor Kongen i første omgang indsatte en forretningsførende regering under ledelse af Liebe, blev imidlertid i lige så høj grad et principielt opgør om magten mellem det folkevalgte parlament og monarkens formelle og eksplicit formulerede beslutningskompetence.

Forfatningskrisen spidsede til med beskyldninger om statskup og folkelige demonstrationer ved Amalienborg og endte med en ny Venstre-regering under ledelse af Neergaard, der hvilede på et parlamentarisk flertal, og dermed blev det parlamentariske princip endeligt knæsat.

Få påskekrisen forklaret på 1,5 minut
Påskekrisen er emnet for én af TV SYDs 100 film à 1 minut om Genforeningen.

Filmene kan ses på TV SYDs hjemmeside - vælg filmen "Kongens indblanding" 

Dyk ned i flere af de historiske begivenheder 
Slesvig gennem århundreder
Aabenraa-resolutionen
Hvor skal grænsen gå og hvor må der stemmes?
Afstemningerne 10. februar og 14. marts og resultatet
Overdragelsen
Christian 10. besøger Sønderjylland
Udviklingen efter Genforeningen
Genforening, afståelse eller deling?

Læs mere om
Genforeningen og find undervisningsforløb og tidslinjer på Grænseforeningens hjemmeside ietgraenseland.dk
Genforeningen 1920 på danmarkshistorien.dk, Aarhus Universitet
Påskekrisen på Grænseforeningens hjemmeside