Slesvig gennem århundreder

”Sønderjylland har som landsdel på kanten af det danske rige sin helt særegne historie. Området mellem Kongeåen i nord og Ejderen i syd har siden 400-tallet været et omstridt grænseland…”

Sådan indledes tobindsværket om Sønderjyllands Historie, og Genforeningen i 1920 skal ses i det lys (Tobindsværket Sønderjyllands Historie er udgivet af Historisk Samfund for Sønderjylland i 2009).

Det danske monarki mister hertugdømmerne
Det historiske Sønderjylland udgjorde fra 1200-tallets begyndelse et særligt hertugdømme, som snart også bar betegnelsen ”Slesvig”. Igennem århundreder omfattede det danske monarki også hertugdømmerne Holsten og Lauenborg, Norge, Island samt flere oversøiske besiddelser, men i 1800-tallet vandt ideen om nationalstater og demokrati frem. Det satte Europas traditionelle, sammensatte imperier under pres og førte til stigende spændinger mellem dansk og tysk i de sydlige hertugdømmer. Konflikten kulminerede i de to slesvigske krige 1848-50 og 1864, hvor Slaget ved Dybbøl i 1864 står som det stærkeste symbol for det danske nederlag.

Slaget ved Dybbøl står som det stærkeste symbol på det danske nederlag i 1864, hvor også Dybbøl Mølle blev ødelagt. Kilde: Museum Sønderjylland

Grænsen flytter til Kongeåen 
Som konsekvens blev de tre hertugdømmer indlemmet i Preussen og dermed efter 1871 en del af det samlede tyske Kejserrige. Statsgrænsen mellem Danmark og Tyskland forløb nu langs Kongeåen, men syd om Ribe og syd for Kolding.

Selv om den dansk-tyske sproggrænse var rykket betydeligt mod nord i løbet af 1800-tallet, stod dansk sprog og kultur fortsat stærkt i de nordlige dele af det gamle hertugdømme Slesvig og dannede grobund for en stærk national bevægelse, der arbejdede for at få Sønderjylland helt eller delvist til Danmark. Formelt tog bevægelsen afsæt i § 5 fra Prag-fredsaftalen, hvor Østrig og Preussen indrømmede Danmark mulighed for en folkeafstemning i de nordlige distrikter. Denne folkeafstemning blev imidlertid først realiseret i kølvandet på 1. Verdenskrig, hvor idealet om ”Folkenes Selvbestemmelsesret” blev en hjørnesten i Versailles-Fredsaftalerne. 

Den gamle grænse ved Skodborg. Kilde: Museum Sønderjylland
Museumsinspektør Carsten Porskrog Rasmussen fortæller historien om hertugdømmet fra 1200-tallet og frem til 1799. Aarhus Universitetsforlag 2019