Markeringen i 2020

Christian 10 rider over den gamle grænse ved Frederikshøj 10. juli 1920. Maleriet er malet af Alfred V. Jensen i 1920 og hænger på Sønderborg Slot. Kilde: Museum Sønderjylland

I 2020 markerer vi, at det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Jubilæet vil blive synliggjort med events og aktiviteter over hele landet.

Et attraktivt, synligt og sammenhængende program
Vi ønsker at skabe et attraktivt, synligt og sammenhængende program af berigende oplevelser med bred folkelig opbakning på lokalt, regionalt og nationalt niveau i hele Danmark.

Programmet begynder officielt med et åbningsarrangement 10. januar 2020 i København. Også afstemningsdagene i februar og marts vil få en særlig plads i programmet. Markeringen når sit officielle højdepunkt i de historiske mærkedage 10.-12. juli i Sønderjylland.

Jubilæumsåret 2020 vil på en gang trække de store historiske tråde tilbage til 1920 og pege frem i det nye årtusinde: For eksempel synes folkeafstemninger om grænsedragninger at have fået et comeback de seneste år med afstemningerne på Krim og i Skotland. Senest har katalanerne i 2017 stemt om løsrivelse fra Spanien.

I 2020 fejrer vi også det gode naboskab til Tyskland, og året er udpeget til dansk-tysk venskabsår. Hvordan er de to lande nået dertil 100 år efter en dybt polariseret afstemning? Kan vi dele denne læring med andre grænseområder – og også lære af andres erfaringer?

Derfor markerer vi Genforeningen
Markeringen af jubilæet har flere formål:

 • at styrke bevidstheden om Genforeningens skelsættende politiske og kulturelle betydning for hele det danske samfund, for vores nationale selvforståelse og for venskabet til Tyskland, både i Sønderjylland og i hele Danmark.
 • at medvirke til at øge kendskabet til det historiske forløb omkring indlemmelsen af Sønderjylland i Kongeriget og tydeliggøre det europæiske perspektiv i det dansk-tyske grænseland.
 • at bidrage til en positiv og nutidig profilering af det sydlige Danmark.

Præsidiet lægger særlig vægt på aktiviteter, som

 • synliggør jubilæet i hele Danmark
 • kan samle aktører og deltagere på tværs af landsdelen og i hele landet
 • appellerer, involverer og formidler til nye målgrupper
 • bidrager til en fremadrettet profilering af landsdelen
 • fortæller den fascinerende lokale eller personlige historie
 • har en troværdig historisk forankring
 • tydeliggør grænselandets stærke indflydelse på hele Danmarks kunst og kultur
 • bekræfter det gode naboskab til Slesvig-Holsten og Tyskland
 • skaber national og international opmærksomhed om det europæiske perspektiv i grænsedragningen og de efterfølgende ordninger for begge nationale mindretal
 • kombinerer traditionelle tiltag med nyskabende aktiviteter og partnerskaber
 • formidler Sønderjyllands helt særlige kulturelle præg
 • påskønner det frivillige engagement, bl.a. i foreningslivet

Det samlede program bliver offentliggjort ved årsskiftet.

Læs mere om Det Sønderjyske Præsidium og det kommissorium, der udgør rammen for Genforeningen 2020