Kulturministeriet og Folketinget uddeler 6 mio. kr. til projekter over hele Danmark

Der er nu sat navn på, hvilke projekter der får del i de 6 mio. kr., som Kulturministeriet og Folketinget fordeler til genforeningsaktiviteter i 2018.

Bidragene går til formidlende og folkeoplysende aktiviteter og udstillinger med udgangspunkt i Danmarks og det dansk-tyske grænselands historie. Der er lagt vægt på, at projekterne henvender sig til store målgrupper, inddrager nye målgrupper, især unge, og at der stor geografisk spredning i projekterne, så Genforeningen 2020 bliver markeret over hele landet.

Kulturministeriet og Folketinget har i alt afsat en pulje på 8. mio. kr. til genforeningsaktiviteter. De resterende 2 mio. kr. i puljen vil være til rådighed i 2019.

Læs mere i pressemeddelelsen fra Kulturministeriet
Se oversigten over aktiviteter der modtager bidrag