Åbent for ansøgning af Kulturministeriets og Folketingets pulje

Der er nu åbent for anden ansøgningsrunde til Kulturministeriets og Folketingets pulje til genforeningsjubilæet. Der kan søges om 2 mio. kr. i 2019.

Puljen støtter udgifter til formidlende og folkeoplysende aktiviteter, udstillinger og andre formidlingsaktiviteter med udgangspunkt i Danmarks og det dansk-tyske grænselands historie.   

Der kan søges støtte til projekter, der ligger inden for temaerne:

Folkenes selvbestemmelsesret 
Det gode naboskab til Slesvig-Holsten og Tyskland 
Danmarks etablering som nationalstat – og fremtiden 
Grænselandets aftryk i dansk kunst 

Læs mere om Kulturministeriets og Folketingets pulje 

Kulturministeriet og Folketinget har i alt afsat en pulje på 8 mio. kr. til genforeningsjubilæet. Første ansøgningsrunde på 6 mio. kr. fandt sted i 2018.