Markeringen af 100-året for Genforeningen tilpasses

I lyset af COVID-19 har Det Sønderjyske Præsidium i samråd med en række nøgleaktører besluttet at sætte en ny ramme for genforeningsjubilæet, så den officielle markering forlænges ind i efteråret og udvides med et kompakt sommerprogram i 2021.

Sæsonforlængelsen betyder, at markeringen ikke afsluttes i juli, men fortsætter frem til og med november 2020. I maj og juni 2021 skal et kompakt program på ca. 6 uger bygge op mod det afsluttende højdepunkt, den kongelige rundtur i Sønderjylland, som var planlagt til at finde sted 9.-12. juli i år i 100-års dagene for Christian X’s besøg.

Med udvidelsen får de mange institutionelle og frivillige aktører tilbudt en ny ramme om deres arrangement, så de mange velforberedte aktiviteter i hele landet fortsat har mulighed for at blive realiseret inden for et samlet program.

- Markeringen af 100-året for Genforeningen er i høj grad en folkelig begivenhed, hvor mennesker mødes til foredrag, sangarrangementer og folkefester. Men i en tid, hvor vi alle bliver bedt om at holde afstand til hinanden, har det folkelige og festlige møde trange kår. Vi håber fortsat, at enkelte dele af det flotte program kan realiseres frem mod sommeren i takt med en gradvis lempelse af myndighedernes retningslinjer. Men vi må også erkende, at rigtig mange aktører vil skulle aflyse eller udsætte deres arrangementer. De har lagt masser af entusiasme i forberedelserne, og de første måneder af markeringen har vist, at danskerne i høj grad bakker op om jubilæet. Derfor har vi besluttet at udvide rammen for programmet, så aktørerne kan placere sig på et velegnet nyt tidspunkt i en koordineret kalender, udtaler præsidieformand Thomas Andresen i en pressemeddelelse.

Læs hele pressemeddelelsen 

Hvad betyder den tilpassede markering for dig som aktør?
Vi håber fortsat, at enkelte dele af programmet kan gennemføres som planlagt frem mod sommeren i takt med den gradvise åbning af samfundet. Mange aktører har dog allerede måttet aflyse eller udsætte deres aktiviteter, og flere vil se sig nødsaget til det samme i de kommende måneder.

Den tilpassede markering betyder, at aktiviteter, der udsættes, fortsat kan indgå i det samlede program, som nu udvides med to tidsblokke:

- En sæsonforlængelse frem til og med november 2020

- Et kompakt sommerprogram på ca. 6 uger fra maj til midten af juni 2021

Vi opfordrer aktører til at kontakte sekretariatet med oplysninger om eventuelle aflysninger, ændrede datoer eller tilpasninger af arrangementer. Sådan hjælper I os med så vidt muligt at give publikum et samlet opdateret program på hjemmesiden genforeningen2020.dk

Sådan kommer du bedst i kontakt med os:

Aflysninger og ændrede datoer: Skriv til kontakt@genforeningen2020.dk

Dialog og sparring:

Projektleder Simon Faber
e-mail sifa@genforeningen2020.dk, telefon 7376 7123

Kommunikationskonsulent Dorthe Lindahl
e-mail adlin@genforeningen2020.dk, telefon 7376 7466