Om markeringen

Christian 10 rider over den gamle grænse ved Frederikshøj 10. juli 1920. Maleriet er malet af Alfred V. Jensen i 1920 og hænger på Sønderborg Slot. Kilde: Museum Sønderjylland

I 2020 markerer vi, at det er 100 år siden, at Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Jubilæet synliggøres med events og aktiviteter over hele landet fra januar til juli.

Et attraktivt, synligt og sammenhængende program
Præsidiet har tilstræbt at opbygge et attraktivt, synligt og sammenhængende program af berigende oplevelser med bred folkelig opbakning på lokalt, regionalt og nationalt niveau i hele Danmark. Med over 900 tematisk relevante aktiviteter i alle dele af landet samt syd for grænsen er der rigtig gode muligheder for at deltage.

Programmet åbner med en række markante begivenheder den 10. – 12. januar 2020 i København, hvorefter det folder sig ud i hele landet. I februar og marts får afstemningsdagene en særlig plads i programmet. Markeringen når sit officielle og afsluttende højdepunkt i Sønderjylland 9.-12. juli, præcist 100-år efter kongens ikoniske ridt over grænsen i 1920.

Jubilæumsåret 2020 vil både dykke ned i historien, der ledte frem mod grænsedragningen i 1920 og pege frem i det nye årtusinde, hvor både grænser, folkeafstemninger og spørgsmål om national og kulturel identitet præger dagsordenen i mange europæiske lande.

I 2020 markeres også det gode naboskab til Tyskland med et særligt kulturelt venskabsår. Historien om, hvordan begge lande kunne nå dertil efter en række polariserende opgør i det 19. og 20. århundrede rummer megen indsigt og læring, blandt andet om en balanceret mindretalspolitik. Præsidiet for Genforeningen har etableret et samarbejde med den slesvig-holstenske komité for 100-året, og en række aktiviteter indgår som fællesmængde i begge programmer.

I lyset af COVID-19 har Det Sønderjyske Præsidium i april 2020 besluttet at sætte en ny ramme for genforeningsjubilæet, så den officielle markering forlænges ind i efteråret 2020 og udvides med et kompakt sommerprogram i 2021. Læs mere om tilpasningen

Derfor markerer vi Genforeningen
Markeringen af jubilæet har flere formål:

 • at styrke bevidstheden om Genforeningens skelsættende politiske og kulturelle betydning for hele det danske samfund, for vores nationale selvforståelse og for venskabet til Tyskland, både i Sønderjylland og i hele Danmark.
 • at medvirke til at øge kendskabet til det historiske forløb omkring indlemmelsen af Sønderjylland i Kongeriget og tydeliggøre det europæiske perspektiv i det dansk-tyske grænseland.
 • at bidrage til en positiv og nutidig profilering af det sydlige Danmark.

Præsidiet har derfor lagt særlig vægt på aktiviteter, som

 • synliggør jubilæet i hele Danmark
 • kan samle aktører og deltagere på tværs af landsdelen og i hele landet
 • appellerer, involverer og formidler til nye målgrupper
 • bidrager til en fremadrettet profilering af landsdelen
 • fortæller den fascinerende lokale eller personlige historie
 • har en troværdig historisk forankring
 • tydeliggør grænselandets stærke indflydelse på hele Danmarks kunst og kultur
 • bekræfter det gode naboskab til Slesvig-Holsten og Tyskland
 • skaber national og international opmærksomhed om det europæiske perspektiv i grænsedragningen og de efterfølgende ordninger for begge nationale mindretal
 • kombinerer traditionelle tiltag med nyskabende aktiviteter og partnerskaber
 • formidler Sønderjyllands helt særlige kulturelle præg
 • påskønner det frivillige engagement, bl.a. i foreningslivet

Det samlede program præsenteres på disse sider, både i form af en aktivitetskalender og som en samlet, tematisk fremstilling i denne programbog.

Det Sønderjyske Præsidium har siden 2017 samarbejdet tæt med en statslig styregruppe, som er forankret i Kulturministeriet.

Kommissoriet for Det Sønderjyske Præsidium
Kommissoriet for den statslige styregruppe