Om markeringen

Christian 10 rider over den gamle grænse ved Frederikshøj 10. juli 1920. Maleriet er malet af Alfred V. Jensen i 1920 og hænger på Sønderborg Slot. Kilde: Museum Sønderjylland

100-året for Genforeningen blev markeret over hele landet i 2020. Og markeringen er blevet genoptaget i 2021 med bl.a. teater, opera, Den Sønderjyske Ambassade i København. Som den højtidelige kulmination besøgte Hendes Majestæt Dronningen Sønderjylland 13. juni og fulgte i sporene på sin farfar Christian 10., som besøgte Sønderjylland i juli 1920 efter Genforeningen.

I eftersommeren venter bl.a. et stort sangerstævne på Skamlingsbanken, Royal Run med Kronprinsen og folkemøder i Jelling og Ribe. 

Fejringen tog sin officielle begyndelse den 10. januar 2020 på 100-årsdagen for Versailles-Fredens ikrafttræden. En gallaaften på Det Kgl. Teater og en konference på Christiansborg udgjorde optakten, og ca. 300 aktiviteter i hele landet nåede at blive afviklet frem til nedlukningen i marts. Præcist på 100-årsdagen for afstemningen om Flensborg den 14. marts 1920 blev den dansk-tyske grænse delvist lukket som en del af restriktionerne mod coronavirus. Også genåbningen af grænsen faldt på en historisk mærkedag, genforeningsdagen den 15. juni.

Som konsekvens af nedlukningen blev det officielle program med over 1000 aktiviteter tilpasset og udvidet med en efterårssæson frem til 30. november. Arrangørerne har gjort et stort arbejde for at tilpasse og flytte deres aktiviteter, og ca. 450 arrangementer fandt plads i det forlængede sæsonprogram.

Et attraktivt, synligt og sammenhængende program
I forberedelsen af markeringen har præsidiet tilstræbt at opbygge et attraktivt, synligt og sammenhængende program af berigende oplevelser med bred folkelig opbakning på lokalt, regionalt og nationalt niveau i hele Danmark.

I 2020 markeres også det gode naboskab til Tyskland med et særligt kulturelt venskabsår. Historien om, hvordan begge lande kunne nå dertil efter en række polariserende opgør i det 19. og 20. århundrede rummer megen indsigt og læring, blandt andet om en balanceret mindretalspolitik. Præsidiet for Genforeningen har samarbejdet både med venskabsåret og Den Slesvig-Holstenske Komité for 100-året.

Derfor markerer vi Genforeningen
Markeringen af jubilæet har flere formål:

 • at styrke bevidstheden om Genforeningens skelsættende politiske og kulturelle betydning for hele det danske samfund, for vores nationale selvforståelse og for venskabet til Tyskland, både i Sønderjylland og i hele Danmark.
 • at medvirke til at øge kendskabet til det historiske forløb omkring indlemmelsen af Sønderjylland i Kongeriget og tydeliggøre det europæiske perspektiv i det dansk-tyske grænseland.
 • at bidrage til en positiv og nutidig profilering af det sydlige Danmark.

Præsidiet har derfor lagt særlig vægt på aktiviteter, som

 • synliggør jubilæet i hele Danmark
 • kan samle aktører og deltagere på tværs af landsdelen og i hele landet
 • appellerer, involverer og formidler til nye målgrupper
 • bidrager til en fremadrettet profilering af landsdelen
 • fortæller den fascinerende lokale eller personlige historie
 • har en troværdig historisk forankring
 • tydeliggør grænselandets stærke indflydelse på hele Danmarks kunst og kultur
 • bekræfter det gode naboskab til Slesvig-Holsten og Tyskland
 • skaber national og international opmærksomhed om det europæiske perspektiv i grænsedragningen og de efterfølgende ordninger for begge nationale mindretal
 • kombinerer traditionelle tiltag med nyskabende aktiviteter og partnerskaber
 • formidler Sønderjyllands helt særlige kulturelle præg
 • påskønner det frivillige engagement, bl.a. i foreningslivet

Det Sønderjyske Præsidium har siden 2017 samarbejdet tæt med en statslig styregruppe, som er forankret i Kulturministeriet.

Kommissoriet for Det Sønderjyske Præsidium
Kommissoriet for den statslige styregruppe