Præsidiet

Det Sønderjyske Præsidium udgør sammen med den statslige styregruppe jubilæets officielle forankring og fastsætter de overordnede strategiske rammer for markeringen.

I præsidiet sidder repræsentanter for 7 syd- og sønderjyske kommuner, Region Syddanmark, regeringen og andre interessenter, bl.a. repræsentanter for mindretallene nord og syd for grænsen.

Præsidiet består af:

 • Borgmestrene for de syv deltagende kommuner:
  • Kolding (Jørn Pedersen)
  • Vejen (Egon Fræhr)
  • Esbjerg (Jesper Frost Rasmussen)
  • Haderslev (H.P. Geil)
  • Sønderborg (Erik Lauritzen)
  • Tønder (Henrik Frandsen)
  • Aabenraa (Thomas Andresen)
 • Formand for Region Syddanmark (Stephanie Lose)
 • Den statslige repræsentant, udpeget af regeringen (Kim Andersen)
 • Formand for Bund Deutscher Nordschleswiger (Hinrich Jürgensen)
 • Formand for Sydslesvigsk Forening (Gitte Hougaard-Werner)
 • Formand for Grænseforeningen (Peter Skov-Jakobsen)
 • Formand for Historisk Samfund (Hans Schultz Hansen)
 • Næstformand for Museum Sønderjylland (Lars Kristensen)
 • Bestyrelsesformand for Danfoss (Jørgen Mads Clausen)

Præsidiet har udpeget Aabenraas borgmester Thomas Andresen som formand.

Præsidiet har nedsat et forretningsudvalg, der består af præsidiets formand og yderligere to medlemmer af præsidiet:

 • Borgmester Thomas Andresen, Aabenraa (formand)
 • Borgmester Egon Fræhr, Vejen
 • Kim Andersen, statslig repræsentant

Læs kommissoriet for Det Sønderjyske Præsidium

Præsidiet samlet til møde på Ungdomshøjskolen ved Ribe i august 2019. Fra venstre mod højre: Kim Andersen, Henrik Frandsen, Lars Kristensen, Hans Schultz Hansen, Hinrich Jürgensen, Jesper Frost Rasmussen, Egon Fræhr, Stephanie Lose, Simon Faber, Thomas Andresen, Erik Lauritzen, Steen Kyed, Jon Hardon Hansen, Jens Andresen, Ikke med på fotoet: Jørn Pedersen, H.P.Geil, Jørgen Mads Clausen

Den statslige styregruppe
Regeringen har nedsat en statslig styregruppe, der skal bidrage til, at markeringen af Genforeningen bliver en national begivenhed. Styregruppen består af en repræsentant fra henholdsvis Statsministeriet, Udenrigsministeriet, Kulturministeriet og Undervisningsministeriet. Kulturministeriet har formandskabet for styregruppen.

Læs kommissoriet for den statslige styregruppe 

Den Slesvig-Holstenske Komité
Den tyske delstat Slesvig-Holsten har nedsat en komité, som har varetaget delstatens markering af 100-året for den dansk-tyske folkeafstemning. Indsatsen har været forankret i et sekretariatet, som er nedsat under delstatsregeringen. Præsidiet har samarbejdet med komitéen, særligt med henblik på grænseoverskridende aktiviteter.

Læs mere om Slesvig Holstens markering på hjemmesiden gemeinsam-ueber-grenzen.de