Sekretariatet

Sekretariatet for Genforeningen 2020 er lukket pr. 1. juli 2021. 

Hjemmesiden og eventkalenderen vil fortsat blive vedligeholdt frem til medio oktober 2021.