Sekretariatet

Projektsekretariatet varetager den overordnede koordinering af Genforeningen 2020.

Projektleder Simon Faber
Tlf. 7376 7123
Mail sifa@genforeningen2020.dk

Kommunikationskonsulent Dorthe Lindahl
Tlf. 7376 7466
Mail adlin@genforeningen2020.dk

Adresse
Sekretariatet for Genforeningen 2020
Skelbækvej 2
6200 Aabenraa
kontakt@genforeningen2020.dk

Sekretariatet er ikke fuldt bemandet alle hverdage.

Opgaver
Sekretariatets opgaver er bl.a. at:

  • oplyse om markeringen nationalt, regionalt og lokalt
  • inspirere til, koordinere og kvalitetssikre begivenheder og aktiviteter i jubilæumsåret
  • koordinere og igangsætte fundraising
  • varetage den overordnede kommunikationsstrategi

Læs mere om sekretariatets opgaver i kommissoriet for Det Sønderjyske Præsidium