Arrangementer aflyses eller udsættes på grund af coronavirus

En lang række af de planlagte arrangementer i markeringen af 100-året for Genforeningen er fortsat påvirket af COVID-19 frem mod 8. juni, hvor forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50 personer, og hvor kulturtilbud som museer og teatre og indendørs foreningsaktiviteter kan genoptages som led i den gradvise genåbning af samfundet. Også herefter kan arrangementer desværre være påvirket som led i indsatsen for at bremse udbredelsen af coronavirus. For så vidt angår større arrangementer, begivenheder mv. gælder forsamlingsforbuddet til 31. august.

I lyset af coronavirus er markeringen af genforeningsjubilæet blevet tilpasset, og det er muligt at flytte arrangementer til to tidsblokke og dermed fortsat være en del af det samlede program. De to tidsblokke er:

- En sæsonforlængelse frem til og med november 2020

- Et kompakt sommerprogram på ca. 6 uger fra maj til midten af juni 2021

Læs mere om tilpasningen af markeringen

Ligesom andre offentligt ansatte skal Sekretariatet i den kommende tid fortsat arbejde hjemme og vil så vidt muligt løbende opdatere hjemmesiden med oplysninger om aflysninger eller andre ændringer i arrangementer. Vi opfordrer til, at man holder øje med aktørernes egne hjemmesider og sociale medier.

Ansvaret for at aflyse eller udskyde et arrangement påhviler den enkelte arrangør. Sekretariatet for Genforeningen 2020 opfordrer alle til at følge myndighedernes retningslinjer.

Myndighederne giver overblik over corona-smitte på hjemmesiden coronasmitte.dk