Folkefest og folkemøde

Genforeningstiden var en tid med folkemøder og -fester, hvor man samledes om den nationale sag. I efteråret kan man opleve folkemøde og fest i Ribe og Jelling. 

Grænser og national identitet før, nu og i fremtiden. Folkefest i Jelling 17.-18. september

Jelling spillede en væsentlig rolle i den kulturelle kappestrid om Sønderjylland. Allerede i 1841 blev seminariet oprettet for at styrke uddannelsen af nationalt sindede lærere til hertugdømmet Slesvig, og efter 1864 blev Jelling grænseby mellem Kongeriget
Danmark og Slesvig. Folkefesten bliver en nyfortolkning af de folkefester, der var populære i Jelling før og efter Genforeningen.

Særligt børn og unge er i fokus ved folkefesten i 2021 og inviteres til at give deres bud på, hvilken betydning grænser vil få for vores fremtidige identitet. Festen bliver dog for alle aldersgrupper. En lang række lokale aktører er gået sammen om at give oplevelser og anledning til at reflektere over, hvorledes grænser og identitet hænger sammen med nationalstatens udviklingshistorie.

Læs mere

Grænsen. Et folkemøde i Ribe 14.-17. oktober

Folkemøderne var op imod Genforeningen en stærk manifestation af sammenholdet om fælles sprog og værdier. Møderne mobiliserede de
dansksindede sønderjyder i nationalitetskampen og forberedte folkeafstemningerne. Med folkemødet bygger Ribe Stift bro til vores tid, hvor
folkemødet er kommet tilbage, og temaerne er lige så aktuelle i dag som for 100 år siden: nationalstaten – historie, værdier og udfordringer.

Folkemødet i Ribe vil fylde byen med aktivitet og musik. Fire dage med slesvigsk folkekøkken, sangarrangementer, debatter og foredrag. Med sprog og klimambassade, udstillinger, film- og litteraturarrangementer, sønderjysk kaffebord og muntert samvær. Og det vil også være fire dage med tid til fordybelse og oplysning, foredrag og debat.

Læs mere på folkemodeiribe.dk