Grænsen. Et folkemøde i Ribe 14.-17. oktober

Genforeningstiden var en tid med folkemøder og -fester, hvor man samledes om den nationale sag.

Folkemøderne var op imod Genforeningen en stærk manifestation af sammenholdet om fælles sprog og værdier. Møderne mobiliserede de dansksindede sønderjyder i nationalitetskampen og forberedte folkeafstemningerne. Med folkemødet bygger Ribe Stift bro til vores tid, hvor folkemødet er kommet tilbage, og temaerne er lige så aktuelle i dag som for 100 år siden: nationalstaten – historie, værdier og udfordringer.

Folkemødet i Ribe vil fylde byen med aktivitet og musik. Fire dage med slesvigsk folkekøkken, sangarrangementer, debatter og foredrag. Med sprog og klimambassade, udstillinger, film- og litteraturarrangementer, sønderjysk kaffebord og muntert samvær. Og det vil også være fire dage med tid til fordybelse og oplysning, foredrag og debat.

Se udvalgte arrangementer under Folkemødet i Ribe

Se hele programmet på folkemodeiribe.dk