Mødestedet Skibelund Krat er klar til gæster

Ovenpå en omfattende renovering er Skibelund Krat klar til at byde gæster velkomne med spritny formidling i form af lydfortællinger om stedets historie og sjæl, formidling i VisitVejen Appen, ny hjemmeside og en oplysende folder.

Skibelund Krat var det vigtigste mødested for dansksindede nord og syd for Kongeåen i perioden 1865-1920. I dag er det et indbydende rekreativt område, en skovpark med masser af natur, stisystemer, borde, bænke og moderne faciliteter her, hvor historien bliver levende.

I amfiteateret er siddepladserne blevet genetableret og en helt ny scene med strøm og tilkørselsvej er bygget op. Den Sønderjyske Indgang vest for scenen har fået en ny form og en god trappe. Nedenfor Hotel Skibelund Krat på vej til Skibelund Gymnastik- og Idrætsefterskole er den historiske festplads reetableret. 

Lydfortællinger gør historien levende
Lydfortællinger er en ny måde at gøre historien i Krattet levende og nærværende, og fortællingerne fører besøgende på en vandring rundt i Krattet. Man hører om skulpturerne, mindestenene og stedets vigtige emner som danskheden, den politiske kunst og de store grundlovsmøder. Fortællingerne er en blanding af interviews, dramatiserede taler, klavermusik med sange som ”Det haver så nyligen regnet” og ”I Danmark er jeg født” og speak. 

Lydfortællingerne findes både i VisitVejen Appen og på hjemmesiden www.skibelundkrat.info

Skibelund Krats egen hjemmeside og folder
 www.skibelundkrat.info ligger et væld af informationer lige fra det praktiske om stedet, og hvordan man får lov at holde et arrangement til en den omfattende fortælling om stedets historie og de mange mindesten og kunstværker. Her er tekster, billeder og link til lydfortællingerne.

Der er desuden lavet en ny 36 siders lækker folder, der i ord, billeder og kort fortæller om stedets historie og monumentpark. Folderen fås på Hotel Skibelund Krat, i folderkasser i Krattet samt på Vejen Kunstmuseum.

Renoveringen af Skibelund Krat er sket med støtte fra primært A.P. Møller Fonden.

Læs mere om renoveringen af Skibelund Krat