Tak for denne gang!

Det var en helt unik opgave at forberede den store nationale markering som 100-året for Genforeningen.

Siden 2017 har vi i Sekretariatet for Genforeningen gjort vores bedste for at inspirere, koordinere og samle de mange aktiviteter i ét fælles program, så vi ved jubilæets start i 2020 kunne præsentere et flot og varieret program med over 1100 publikumsaktiviteter. Selv om pandemien gjorde et indhug, lykkedes det alligevel at realisere langt de fleste af dem i en forlænget spilletid.

Undervejs har vi fået uvurderlig hjælp fra mange sider. Ikke mindst fra det kommunalt-regionale netværk i de sønderjyske kommuner og Region Syddanmark, som ihærdigt og engageret har været den nære samarbejdspartner med aktører i Sønderjylland. Og rigtig
mange foreninger, institutioner og organisationer over hele landet har bidraget med idérigdom, entusiasme og energi for at for at sætte deres aftryk på markeringen.

Utallige møder er holdt på kryds og tværs for at udvikle og koordinere fejringen: inspirationsmøder for aktører og arrangører af afstemningsfester, netværksmøder, reception for fyrtårnsprojekter og fonde, pressemøder, præsidiemøder, møder i den statslige styregruppe og med hoffet for blot at nævne nogle af de mange sammenhænge, hvor engagerede mennesker er mødtes om det fælles ønske om at skabe et berigende og mindeværdig 100-års jubilæum.

Selv om sekretariatet runder af, er markeringen ikke helt slut. Programmet er forlænget ind i eftersommeren, og de kommende måneder byder på en række større og mindre arrangementer, særligt i det syd- og sønderjyske. Og ligesom programmet er også hjemmesidens levetid og eventkalender forlænget frem til oktober.

Tusind tak til jer alle for at give markeringen liv!