Temaer

Fotos: Martin Sylvest/Ritzau Scanpix, Museum Sønderjylland, Sønderborg Kommune, Lene Esthave

Genforeningen 2020 tager afsæt i ni temaer, som hver især sætter de historiske begivenheder i 1920 i perspektiv og trækker tråde til nutiden. Temaerne favner bredt og illustrerer Genforeningens store spændvidde og betydning ikke blot lokalt og regionalt, men også nationalt og internationalt.

Arrangementerne i programmet tager på forskellig vis afsæt i de ni temaer.

De ni temaer
Folkenes selvbestemmelsesret
Det gode naboskab til Slesvig-Holsten og Tyskland 
Danmarks etablering som nationalstat - og fremtiden
Grænselandets aftryk i dansk musik, kunst og arkitektur
Erhvervsudvikling og vækstperspektiver
Danmarks regionaløkonomiske balance
De sønderjyske særtræk
Den lokale og personlige historie
Folkemødet og festen