Den kunstneriske inspiration

Fotos: Museum Sønderjylland, Mogens Bach/Kirsten Rykind-Eriksen, Getama, Museumsberg Flensburg

Med Genforeningen kulminerede også en kulturel bevægelse, der var med til at forme den danske nationalstat. Bestræbelserne for et dansk og nordisk forankret udtryk i billedkunst, sang og litteratur blev drivkraften til noget af det ypperste i dansk kultur.

Det gælder i særlig grad den danske sangskat, der i omfang og niveau er uden sidestykke i Europa. Store dele af den blev formet samtidigt med opgøret om hertugdømmerne, hvor fællessangen fik en nøglerolle som markør for det folkelige og nationale fællesskab. Mangfoldige referencer til grænselandets historie – både eksplicitte og mere underspillede – kan spores i vores sangbøger, hvor også sange fra festlighederne omkring 1920 stadig står centralt. 100 år efter blev det tydeligt, hvor stærk appel fællessangen fortsat har. Og tre nye sange fra jubilæet fandt plads i højskolesangbogens 19. udgave.

Tilsvarende blev også andre kunstarter  præget af det nationale opgør. Den nationale tradition blev et incitament, beskriver kunsthistorikeren Mirjam Gelfer-Jørgensen de stærke og modsætningsfyldte drivkræfter i datiden. Den ydre grænsevold Danevirke blev fulgt op af et indre skønvirke, som helt inde i de private hjem prægede broderi, indretning og byggestil i behovet for at skabe en egen dansk stil. ”Synåle som kampmidler” lyder da også et af foredragene i Jelling, grænsebyen, der selv fik en rolle som et åndeligt Danevirke. Denne tråd blev helt bogstaveligt taget op i 778 borgeres grænseløse sting på Trapholt. ”Det særligt danske” udtryk i design og arkitektur i dag har således sine rødder i både vekselvirkningen og afgrænsningen mod den sydlige nabo. Det dialektiske naboskab i billedkunsten blev foldet ud på Museet for Religiøs Kunst i Lemvig, på Brundlund Slot og Tønder Kunstmuseum, og danske og tyske forfattere sætte hinanden stævne mellem Holsten og Trekantområdet.

Også i 2020 inspirerede grænselandets historie til ny og berigende kunst. Nye korværker, broderier, sange, skønlitteratur, skulpturer, orkesterværker og en hel opera tog udgangspunkt i drama, forskellighed, forsoning og gensidige impulser.

Dyk ned i de øvrige temaer
Folkenes selvbestemmelsesret
Det gode naboskab til Slesvig-Holsten og Tyskland 
Danmarks etablering som nationalstat - og fremtiden
Erhvervsudvikling og vækstperspektiver
Danmarks regionaløkonomiske balance
De sønderjyske særtræk
Den lokale og personlige historie
Folkemødet og festen