Den personlige og lokale fortælling

Mange kender de ”store” begivenheder i forløbet omkring Genforeningen: Kong Christian 10., der red over grænsen på den hvide hest, Genforeningsfesten på Dybbøl og Flensborg, der forblev på den tyske side.

Den lokale og personlige historie
Men Genforeningen var også en stærk begivenhed i de små (og ”store”) hjem, den fandt også sted i Skærbæk, Bylderup-Bov og Mommark. De mange faldne og tilskadekomne sønderjyder i 1. Verdenskrig havde efterladt sig dybe spor i familierne, og nu skete den næste omvæltning. Genforeningen betød stor glæde for mange, men lige så stor skuffelse for andre. Mange familier blev opdelt i dem nord og dem syd for grænsen, og erhvervsfolk måtte finde sig til rette med ny valuta, skatteforhold og handelsveje.

Genforeningen betød også nye tider for mange lokalsamfund: Den gjorde Højer til en midlertidig transithavn, Padborg til et logistisk center og bragte et splinternyt højspændingsværk til Aabenraa. Og den muliggjorde kraftanstrengelser som afvandingen af Tøndermarsken og den måske største ”udflytning” af statslige arbejdspladser i Danmarkshistorien.

Foreninger og institutioner fylder 100 år
Genforeningen blev samtidigt startskuddet for store dele af de foreninger og institutioner, som ikke kun det sydlige Danmark bygger på i dag. En række 100-års-jubilæer for skoler, idræts- og kulturforeninger vil derfor præge de kommende år.

På retsvæsenets område kan statsadvokaten og retten i Sønderborg følge sin historie tilbage til genforeningsåret, og det samme gælder embedslægeinstitutionen og statsskolerne i Aabenraa, Sønderborg og Tønder. Flere politiske partier kan også føre deres lokalafdeling i Sønderjylland tilbage til 1920, og det samme gælder adskillige fagforeninger samt branche- og arbejdsgiverorganisationer og visse banker.

Ved at granske gamle protokoller vil mange foreninger tilsvarende opdage, at de er børn af Genforeningen.

Del din fortælling
Der gemmer sig helt sikkert også en spændende fortælling i din landsby, i din patriciervilla eller dit lokale mejeri.

Og der gemmer sig en grænselandshistorie i rigtig mange danske familier mellem Skagen og Gedser, fra Amager til Ringkøbing. Må vi få din?