Den store nabo mod syd

Fotos: Det Nationalhistoriske museum, Morten Nielsen/JydskeVestkysten, DPA, Picture-Alliance GmbH/Ritzau Scanpix, Erik Smedegaard/Ritzau Scanpix, Destination Sønderjylland, Lars Salomonsen

Tyskland er Danmarks største eksportmarked og vigtigste partner i Europa. Samtidig deler Danmark med Tyskland sin eneste landegrænse og en grænseregion, som er et historisk eksempel på udvikling af godt naboskab. I EU deler Tyskland og Danmark oftest også interesser og værdier – ikke mindst når det gælder økonomisk politik og udviklingen af det indre marked.

Sådan lyder indledningen til den danske regerings Tysklandsstrategi fra 2016. I et historisk perspektiv er det en enestående udvikling: Gennem århundreder har forholdet til den sydlige nabo givet anledning til både spændinger og væbnede konflikter på den jyske halvø. Først med tilstrækkelig afstand til 2. Verdenskrig og begge landes fællesskab i både NATO og EU opstod det stærke og stabile venskab, der kendetegner Danmark og Tyskland i dag.

Den dansk-tyske mindretalsmodel

Det omstridte hertugdømme Slesvigs deling på grundlag af en demokratisk grænsedragning er blevet en vigtig søjle for det gode bilaterale forhold. Delingen betød imidlertid også, at der blev efterladt befolkningsgrupper på begge sider af grænsen, en tysk nord for og en dansk syd for, som straks organiserede sig som nationale mindretal. Længe gav det anledning til dansk-tyske modsætninger.

Tilbagetoget fra Danevirke efter nederlaget i 1864 gengivet af Niels Simonsen. Foto: Det Nationalhistoriske Museum
København-Bonn erklæringerne fra 1955 beskytter mindretallene på begge sider af grænsen og medvirkede til at stabilisere forholdet mellem de to lande.
Danmark og ikke mindst Vesterhavskysten har været et populært rejsemål for tyske tyrister siden 1950’erne. Det giver trængsel på vejene som her på dæmningen til Rømø i 1994. Foto: Erik Smedegaard/Ritzau Scanpix

De senere ordninger for en respektfuld omgang med mindretallene på begge sider af grænsen, særligt København-Bonn-Erklæringerne fra 1955, har imidlertid også medvirket til at stabilisere forholdet, og dermed er der blevet plads til at genopdage og videreudvikle de mange kulturelle bånd, der gensidigt har præget vores kunst, litteratur og tænkning.

Det gode naboskab
At naboskabet - 100 år efter en dybt polariseret afstemning - i dag kan nydes som en berigelse, og udnyttes som et aktiv er en ekstra grund til at fejre.

Begivenheden fylder naturligvis betydeligt mindre i den tyske historieskrivning, men det gode naboskab, og bevidstheden om en vellykket grænsedragning samt århundreders gensidig kulturel inspiration mellem tysk og dansk kultur er en god anledning til at inddrage tyske partnere i festlighederne. Det gælder både i det nære forhold til Slesvig-Holsten og på nationalt niveau.

I anledning af Genforeningen 2020 præsenterer Teatret Møllen forestillingen 'Romeo + Julie'


Tyskland satsning 2018-2020
I perioden 2018-2020 øges og forstærkes kulturudvekslingen med Tyskland som en videreudvikling af eksisterende udveksling og med etablering af nye platforme. Indsatsen skal helt overordnet bidrage til at udvikle og styrke Danmarks forhold til Tyskland som den vigtigste økonomiske og politiske partner med kulturelt værdifællesskab med Danmark. Der vil derfor være fokus på samarbejde, dialog og gensidighed i de konkrete aktiviteter og i organisationen bag indsatsen. Kultursatsningen er forankret i Det Internationale Kulturpanel, som er et tværministerielt samarbejdsforum bestående af Kulturministeriet, Udenrigsministeriet, Erhvervs- og vækstministeriet og andre centrale kulturaktører. Der tilstræbes at skabe en høj grad af koordinering mellem Det Internationale Kulturpanels tysklandssatsning 2018-2020, herunder det dansk-tyske kulturelle venskabsår 2020, og fejringen af Genforeningen 2020.

Læs mere om Tyskland-satsningen 2018-2020


Dansk-tysk kulturelt venskabsår 2020
Danmark og Tyskland er både nabolande og tætte partnere – politisk, historisk, økonomisk og kulturelt. For at understrege dette stærke fællesskab lanceres et kulturelt venskabsår mellem vore to lande i 2020. 

Læs mere om det dansk-tyske venskabsår på Goethe Instituttets hjemmeside

Grænseoverskridende læringsportal
Den grænseoverskridende læringsportal Kulturakademi samler undervisningstilbud og -materialer for skoler og dagtilbud om sprog og kultur i Region Sønderjylland-Schleswig. Blandt materialerne er hæfterne:

Hvor går grænsen
I et grænseland - sameksistens i grænselandet

Bogudgivelse

Modersmål-Selskabets nye antologi, der er udgivet på både dansk og tysk, fokuserer på sprogene i grænselandet og giver smagsprøver på sønderjysk, nedertysk og frisisk