Folket bestemmer selv?

Fotos: Museum Sønderjylland

Den dansk-tyske grænse har sin helt særlige begrundelse, idet den blev fastlagt ved to folkeafstemninger den 10. februar og den 14. marts 1920. De delte det gamle hertugdømme Slesvig efter befolkningens nationale sindelag og afspejlede ganske overvejende den faktiske sprog- og kulturgrænse.

Stemmeseddel til afstemningen i 1920. Foto: Museum Sønderjylland
Stemmeseddel til afstemningen i 1920. Foto: Museum Sønderjylland
Maleriet ”De som blev tilbage” af Erik Henningsen skildrer situationen for de dansksindede i Sydslesvig efter afgørelsen. Det er dateret 15. marts 1920, dagen efter folkeafstemningen i Zone 2. Foto: Museum Sønderjylland

Trods nogle forsøg på grænserevision i både 1930'erne og 1940'erne har den fungeret lige siden og har sammen med de efterfølgende mindretalsordninger bidraget til fred og stabilitet i grænselandet.

Folkenes selvbestemmelsesret
Særligt den amerikanske præsident Woodrow Wilson lancerede ideen om folkenes selvbestemmelsesret som et bæredygtigt redskab til at reorganisere Europas landkort efter 1. Verdenskrig.

Den amerikanske præsident Woodrow Wilson fremlagde i 1918 en 14-punkts fredsplan for Europa. Folkenes Selvbestemmelsesret var et centralt princip heri.
Hotel Flensburger Hof var hovedsæde for Den Internationale Kommission, og herfra varetog kommissionen forvaltningen af afstemningsområdet fra januar 1920.
Folkenes Forbund var en international organisation, der blev grundlagt i 1919 som en del af Versailles-traktaten, der afsluttede 1. Verdenskrig.

En række afstemninger blev gennemført ved Tysklands og Østrigs ydre grænser og nogle af disse grænsedragninger består den dag i dag: Også ved Ödenburg (Østrig) og Sopron (Ungarn), ved Klagenfurt (Østrig) og Dravograd (Slovenien) og ved Aachen (Tyskland) og Eupen (Belgien) kan man i 2020 markere 100-året for sine grænser. I Saarland blev fredsaftalens afstemning først gennemført i 1935 og på ny i 1955.

Folkeafstemningerne kan ses som et led i forsøget på indførelsen af en mere liberal verdensorden, hvor oprettelsen af Folkenes Forbund i 1919 var et andet fremtrædende element.

Magtbalancer og strategi spiller ind
Et nærmere eftersyn viser dog, at ”Folkenes Selvbestemmelsesret” allerede dengang afhang kraftigt af overordnede magtbalancer og strategiske hensyn – for bl.a. Salzburg havde egentlig stemt sig til Tyskland, og langs Ungarns grænser blev der trods mange omstridte territorier slet ikke gennemført afstemninger.

Anden Verdenskrig og Koldkrigstiden medførte andre dagsordener, og efter Murens Fald blev beskyttelsen af mindretal det vigtigste – men i praksis ofte ufuldendte – redskab til at løse konflikter i naboskabet. Ideen om at drage velfungerende grænser ved folkeafstemninger har i lang tid ligget stille.

Et comeback til folkeafstemninger
I de senere år har folkeafstemninger imidlertid fået et usædvanligt comeback. Rusland forsøgte i 2014 at legitimere anneksionen af Krim gennem en folkeafstemning, og samme år stemte kun et relativt snævert flertal i Skotland for at forblive en del af Storbritannien. Katalanerne gennemførte i efteråret 2017 en folkeafstemning som led i deres forsøg på løsrivelsen fra Spanien, og Brexit kan medføre en mere mærkbar grænse mellem Nordirland og den Irske Republik.


Folkeafstemningen om Brexit i 2016 kan føre til en mere mærkbar grænse mellem Nordirland og den Irske Republik.
I 2014 stemte et relativt snævert flertal i Skotland for at forblive en del af Storbritannien.
I 2017 gennemførte katalanerne en folkeafstemning i et forsøg på at opnå løsrivelse fra Spanien.

Er folkeafstemninger på vej tilbage - og duer de som redskab i international politik?

Hvilke erfaringer har de andre grænseregioner, der fejrer 100-års-jubilæum, med at skabe stabilitet og samarbejde på tværs af sproglige og kulturelle skel?

 

Folkenes selvbestemmelsesret er et af de emner, som Hans Schultz Hansen, forskningsleder ved Rigsarkivet, belyser i sin bog "Genforeningen". Aarhus Universitetsforlag 2019