Lad os mødes, tale, synge og feste

Fotos: Mads Nissen/Ritzau Scanpix, Museum Sønderjylland, Destination Sønderjylland, Lene Esthave

Genforeningen var i høj grad resultatet af en folkelig bevægelse både i Sønderjylland og nord for Kongeåen. Folkemøderne, som Steen Steensen Blicher havde igangsat på Himmelbjerget, tog man til sig, og de store folkemøder på bl.a. Skamlingsbanken blev en central del af det danske engagement i Sønderjylland frem mod Genforeningen. Men også den tyske/slesvig-holstenske side holdt sine folkemøder på bl.a. Knivsbjerg.

Museum Silkeborg viser i 2020 en miniudstilling om Blicher og Genforeningen

Folkemøder og genforeningsfester
Nye forsamlingshuse i landsbyer og købstæder dannede rammen om mere eller mindre nationale møder, hvor sproget blev dyrket, den politiske situation blev vendt, fællessange blev sunget, hvor der blev festet (og sørget) i en dansk kontekst. En særlig plads indtager Folkehjem i Aabenraa, der blev et centralt mødested for sønderjyderne, og hvor H.P. Hanssen i november 1918 lagde op til den kommende folkeafstemning med Vælgerforeningen for Nordslesvigs ”Aabenraa-resolution”.


Præst og forfatter Steen Steensen Blicher (1782-1848) var hovedmanden bag det første folkemøde, som fandt sted på Himmelbjerget i 1839. Folkemøder ved bl.a. Skibelund Krat og på Skamlingsbanken var væsentlige elementer i den nationale bevægelse.
Forsamlingshuse som dette i Rødding blev et vigtigt mødested for de dansksindede sønderjyder. Her dyrkede man sproget, drøftede den politiske situation, sang og festede. Foto: Museum Sønderjylland

Selve Genforeningen blev fejret med store fester i bl.a. Skibelund Krat, i Zeppelin-hallerne nord for Tønder og som højdepunkt på Kongeskansen ved Dybbøl den 11. juli 1920.

Folkefest i 2020!
Der er også i 2020 al mulig grund til at mødes: Hvordan ser vi 100 år efter Genforeningen på områdets muligheder – i samspillet på tværs af grænsen, som porten mod det store naboland og i forhold til den indenrigspolitiske vægt?


Genforeningen blev fejret med store fester. Kulminationen var festen på Kongeskansen ved Dybbøl 11. juli 1920. Foto: Museum Sønderjylland
Folkemøder er igen blevet et poplært samlingspunkt. Folkemødet på Bornholm tiltrækker hvert år 100.000 mennesker. Foto: Mads Nissen/Ritzau Scanpix

Festerne i 1920 bar naturligvis også præg af, hvad der var på mode dengang. Der er også i 2020 al mulig grund til at feste - for at markere 100-året for en vellykket grænsedragning og de mange ting, vores region er lykkedes med siden. Og ikke mindst for at vise, hvordan hele landet kan feste i 2020!

Vi har noget til gode! En række af de planlagte folkefester er sammen med flere andre af de mest markante programpunkter samlet i et kompakt sommerprogram fra 1. maj til Genforeningsdagen 15. juni 2021.

Dyk ned i de øvrige temaer
Folkenes selvbestemmelsesret
Det gode naboskab til Slesvig-Holsten og Tyskland 
Danmarks etablering som nationalstat - og fremtiden
Grænselandets aftryk i dansk musik, kunst og arkitektur
Erhvervsudvikling og vækstperspektiver
Danmarks regionaløkonomiske balance
De sønderjyske særtræk
Den lokale og personlige historie