Lad os mødes, tale, synge og feste

Genforeningen var i høj grad resultatet af en folkelig bevægelse både i Sønderjylland og nord for Kongeåen. Folkemøderne, som Steen Steensen Blicher havde igangsat på Himmelbjerget, tog man til sig, og de store folkemøder på bl.a. Skamlingsbanken blev en central del af det danske engagement i Sønderjylland frem mod Genforeningen. Men også den tyske / slesvig-holstenske side holdt sine folkemøder på bl.a. Knivsbjerg.

Folkemøder og genforeningsfester
Nye forsamlingshuse i landsbyer og købstæder dannede rammen om mere eller mindre nationale møder, hvor sproget blev dyrket, den politiske situation blev vendt, fællessange blev sunget, hvor der blev festet (og sørget) i en dansk kontekst. En særlig plads indtager Folkehjem i Aabenraa, der blev et centralt mødested for sønderjyderne, og hvor H.P. Hanssen i november 1918 lagde op til den kommende folkeafstemning med Vælgerforeningen for Nordslesvigs ”Aabenraa-resolution”.

Selve Genforeningen blev fejret med store fester i bl.a. Skibelund Krat, i Zeppelin-hallerne nord for Tønder og som højdepunkt på Kongeskansen ved Dybbøl den 11. juli 1920.

Folkefest i 2020!
Der er også i 2020 al mulig grund til at mødes: Hvordan ser vi 100 år efter Genforeningen på områdets muligheder – i samspillet på tværs af grænsen, som porten mod det store naboland og i forhold til den indenrigspolitiske vægt?

Festerne i 1920 bar naturligvis også præg af, hvad der var på mode dengang. Der er også i 2020 al mulig grund til at feste - for at markere 100-året for en vellykket grænsedragning og de mange ting, vores region er lykkedes med siden. Og ikke mindst for at vise, hvordan hele landet kan feste i 2020!