Udstillinger

100 år med Danmark - Sønderborg siden Genforeningen, Sønderborg Slot
Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra grænselandet 1920, Dansk Plakatmuseum
Fotoudstilling om Genforeningen 1920, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Siden opdateres løbende med nyt om udstillingsåbninger.

Genforenings- og Grænsemuseet
Lidt nord for Christiansfeld, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland løb frem til 1920 ligger Genforenings- og Grænsemuseet lige der, hvor Christian X 10. juli 1920 red over den gamle grænse og ind i Sønderjylland efter Genforeningen. Museet samling formidler historien om Genforeningen og nogle af de mennesker, der på den ene eller anden måde oplevede Genforeningen på egen krop.
Læs mere

Udendørs udstilling: Vejen til Genforeningen
Mosede Fort
Forholdet til Tyskland og vejen til en genforening med sønderjyderne var de store spørgsmål i dansk politik fra 1864 til 1920. Med udstillingen vil museet gerne vise, at vejen til Genforeningen var overraskende konfliktfyldt. Udstillingen kan ses i hele 2020.
Læs mere

Udendørs udstilling om Genforeningen
Rigsdagsgården i København
Den nationale agitation, afstemningerne og Genforeningen frem til juli 1920 belyses i en udstilling på i Rigsdagsgården i København. Udstillingen kan opleves i Rigsdagsgården i København.

Perspektivwechsel 2020 - 100 Jahre Grenzgeschichten
Stadt Flensburg, Museumsberg Flensburg
Udstillingen på bymuseet i Flensborg tager afsæt i en åben digital indsamling af historier, stedbundne fortællinger, genstande og billeder af 100 års oplevelser på grænsen. Udstillingen vises primært på Museumsberg i Flensborg, men har også satelitter i byen og oplandet. Udstillingen kan opleves igen fra 12. maj og frem til 14. marts 2021.
Læs mere

Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra grænselandet 1920
Dansk Plakatmuseum
Under overskriften ”Grænsen er nået” udstiller Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By en lang række danske og tyske afstemningsplakater fra de to folkeafstemninger i Slesvig i 1920. Udstillingen åbner igen 25. maj og kan opleves året ud.
Læs mere

100 år med Danmark - Sønderjylland siden Genforeningen
Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot
Med udstillingen ’100 år med Danmark – Sønderjylland siden Genforeningen’ ser Museum Sønderjylland på de 100 år, der er gået siden genforeningen. Det vigtigste fokus er på den særlige grænselandshistorie, herunder national identitet, konflikt og samarbejde, men der bliver også plads til både industri og grænsehandel og de særlige sønderjyske skikke. Den permanente udstilling kan opleves igen fra 30. maj.
Læs mere

Fotoudstilling om Genforeningen 1920
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
Versailles-freden efter Første Verdenskrig åbnede for den afstemning, der førte til den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland. I museets fotogalleri kan man se historiske billeder, der dokumenterer forløbet efter Første Verdenskrigs afslutning indtil de festlige begivenheder i sommeren 1920, da Kong Christian X og sønderjyderne fejrede den gamle landsdels tilbagevenden til Danmark. I udstillingen vises også originale filmklip, en af Christian X’s uniformer og andre genstande. Udstillingen genåbner 30. maj og kan ses til 31. december.
Læs mere

Miniudstilling: Blicher og Genforeningen
Museum Silkeborg Blicheregnen

St. St. Blicher oplevede hverken tabet af Sønderjylland i 1864 eller Genforeningen i 1920, men han havde en meget klar holdning til det sønderjyske spørgsmål. Han var slet ikke i tvivl om, at Sønderjylland var en del af Danmark, og han gjorde en stor indsats for at sætte fokus på fællesskabet til Himmelbjergfesterne og med sin deltagelse på Skamlingsbanken. Udstillingen genåbner 30. maj og kan ses til 31. december.
Læs mere

Kunst fra grænselandet, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
Medgang og modgang – Udvekslinger mellem dansk og tysk kunst, Brundlund Slot og Tønder Kunstmuseum
Vandreudstilling: STEMMEBOKSEN Kolding Stadsarkiv

Genforeningen i Christiansfeld
Christiansfeld Centret

Udstillingen giver indblik i Genforeningen og zoomer ind på Genforeningens betydning i Christiansfeld. Christiansfeld Centret slår døren op igen 2. juni, og udstillingen kan opleves til 31. december.
Læs mere

Kunst fra Grænselandet
Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
I anledning af genforeningsjubilæet i 2020 sætter Museet for Religiøs Kunst i Lemvig spot på værker af kunstnere, der har det tilfælles, at de enten er født i Sønderjylland eller i de gamle hertugdømmer Slesvig og Holsten. Udstillingen genåbner 2. juni og kan opleves til 13. december.
Læs mere

Vandreudstilling: STEMMEBOKSEN
Kolding Stadsarkiv
Installationsprojektet STEMMEBOKSEN formidler gennem lyd, lys og billeder historier om helt almindelige mennesker i området omkring Kolding og Haderslev fra 1864 til 1920. Installationen kan opleves flere steder i Syd- og Sønderjylland:
Vamdrup Bibliotek fra 7. november til 2. december
Udstillingen kan desuden opleves på Kolding Bibliotek fra 3.-31. december

Vandreudstilling: Krigsneuroser og rentesyge
Middelfart Museum
Vandreudstillingen ”Krigsneuroser og rentesyge”, som Middelfart Museum står bag, fortæller om de sønderjyske soldater, der fik psykiske mén efter deltagelse i 1. Verdenskrig. Udstillingen kan ses hos Historisk Forening for Skærbæk og Omegn fra 6. februar til 31. maj 2021

Da sønderjyderne fik den danske konge igen
Kongeaamuseet, Vamdrup
En historie om den mest berømte ridetur i Danmarkshistorien med flere detaljer om bl.a. den berømte lille Johanne på den hvide hest. Udstillingen genåbner 9. juni.
Læs mere

Udstilling om Genforeningen
Rigsarkivet i Aabenraa 
Den nationale agitation, afstemningerne og Genforeningen frem til juli 1920 belyses i en udstilling på Rigsarkivet i Aabenraa. 

Grænsen er nået - plakater
Odder Museum
Udstillingen har fokus på de mange plakater, der blev lavet i forbindelse med afstemningen om grænsedragningen i Slesvig i 1920. Der vises både pro-danske og pro-tyske plakater. Plakatudstillingen er udarbejdet af Dansk Plakatmuseum, der er en del af Den Gamle By. I udstillingen fortælles der også om Odder Kommunes genforeningssten. Udstillingen kan opleves fra 20. juni.
Læs mere

Perspektivwechsel 2020 - 100 Jahre Grenzgeschichten, Museumsberg Flensburg
Genforeningens pris - H.P. Hanssens svære valg, Museum Sønderjylland, Aabenraa
Genforeningen i Christiansfeld, Christiansfeld Centret

Ny udstilling i Dybbøl Mølle
Dybbøl Mølle
en nye udstilling fortæller Dybbøl Mølles dramatiske historie, påvirket af to store krige udkæmpet på Dybbøl Banke. Udstillingen indeholder bl.a. også en afdeling om de mange fester, der i tidens løb er blevet afholdt på Dybbøl Banke, blandt andet den store Genforeningsfest i 1920. Udstillingen åbner 27. juni. 
Læs mere

Medgang og modgang – Udvekslinger mellem dansk og tysk kunst
Brundlund Slot, Aabenraa og Tønder Kunstmuseum
Medgang og modgang – Udvekslinger mellem dansk og tysk kunst behandler forholdet mellem den danske og den tyske kunstscene over en periode på 200 år fra 1820 til 2020 – en periode, hvor der opleves inspirationer og venskab de to lande imellem, men også fjendskab og en afstand til de kunstneriske strømninger fra Tyskland herhjemme i Danmark. De 200 år udfoldes på de to kunstmuseer i Museum Sønderjylland, hvor Kunstmuseet i Tønder huser den historiske udstilling Før, og Kunstmuseet Brundlund Slot lægger rum og slotsparks til bidrag af danske og tyske samtidskunstnere med Nu. Udstillingerne åbner 30. juni. Udstillingen i Tønder kan ses til 6. december, mens udstillingen i Aabenraa løber til 24. januar 2021. 
Læs mere om udstillingen på Brundlund Slot
Læs mere om udstillingen på Tønder Kunstmuseum

Der var en grænse
Museum Vestfyn

Grænsedragningerne i 1864 og i 1920 havde betydning for det vestfynske på mange måder. Særudstillingen 'Der var en grænse' markerer, at det er 100 år siden landet på den anden side af vandet ”atter kom under dansk flag”. Udstillingen åbner 10. juli.
Læs mere

Genåbning af Deutsches Museum Nordschleswig
Deutsches Museum Nordschleswig
Mangfoldighed og identitet er hovedtemaer i den nye udstilling på museet for det tyske mindretal. Udstillingen fortæller om betydningen af rummelighed og dialog for at skabe den positive sameksistens imellem dansk- og tysksindede i Nordslesvig. Udstillingen spænder over autentisk historie, identitetskrise og -spørgsmål til en særegen kulturdiversitet.
Læs mere

Genforeningens pris - H.P. Hanssens svære valg
Museum Sønderjylland, Aabenraa

Ingen anden person spillede så stor en rolle på sønderjydernes vej mod Genforeningen som H.P. Hanssen. Det var dog hverken nogen let eller lige vej. Udstillingen sætter fokus på de svære valg, H.P. Hanssen måtte træffe undervejs – valg, hvoraf flere ikke blot var hans, men alle de danske sønderjyders. Udstillingen kan ses fra 17. september. 
Læs mere

Stilhed før storm: Vadehavets kunst
Ribe Kunstmuseum
Udstillingen er den første nogensinde, der samler kunst fra hele vadehavsregionen og sætter den i en fælles ramme. Med udstillingen åbnes lugen til en kunst på tværs af landegrænser, som hidtil kun sporadisk har været belyst. Udstillingen kan opleves fra 3. oktober til 10. januar 2021. 
Læs mere

Digital udstilling: "Hvor går grænserne?"
Skolehistorie i samarbejde med Aarhus Universitet

Udstillingen "Hvor går grænserne?" sætter fokus på de kulturelle, sproglige og fysiske grænser i skolerne i det dansk-tyske grænseland før, under og efter Genforeningen i 1920. 
Se udstillingen

Genforeningen – Venskab en artistbook
Haderslev Kunstforening og Kunstnersammeslutningen Riimfaxes, Haderslev
Kunstnersammeslutningen Riimfaxes medlemmer skaber hver især to værker med deres egen fortolkning over emnet: GENFORENINGEN, Venskab/en Artistbook. Værkerne vil alle have samme format, 100x100 cm, de 2 værker vil fremstå som et bogopslag. Udstillingen er åben fra 31. oktober til 13. december.
Læs mere

Det særligt danske
Tekstilmuseet, Herning
Udstillingen viser en række af de kulturspor, der blev sat af et dansk mindretal under pres i Sønderjylland efter 1864 og frem til Genforeningen. Udstillingen bidrager desuden til en øget forståelse af nationalstatens udvikling med udgangspunkt i det danske mindretal i Nordslesvig. Udstillingen har tidligere været vist på Sorø Museum og Museet på Sønderskov. Efter Tekstilmuset skal den videre til Greve Museum. Udstillingen kan ses på Tekstilmuseet i Herning fra 20. november til 14. marts 2021.
Læs mere