Udstillinger

100 år med Danmark - Sønderjylland siden Genforeningen, Sønderborg Slot
Broderiet Grænseløse sting er broderet med bidrag fra hele landet, Trapholt Museum
Fotoudstilling om Genforeningen 1920, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Udstillingerne er midlertidigt lukket til og med 7. februar pga. COVID-19

Genforenings- og Grænsemuseet
Lidt nord for Christiansfeld, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland løb frem til 1920 ligger Genforenings- og Grænsemuseet lige der, hvor Christian X 10. juli 1920 red over den gamle grænse og ind i Sønderjylland efter Genforeningen. Museet samling formidler historien om Genforeningen og nogle af de mennesker, der på den ene eller anden måde oplevede Genforeningen på egen krop. 
Læs mere

Perspektivwechsel 2020 - 100 Jahre Grenzgeschichten
Stadt Flensburg, Museumsberg Flensburg
Udstillingen på bymuseet i Flensborg tager afsæt i en åben digital indsamling af historier, stedbundne fortællinger, genstande og billeder af 100 års oplevelser på grænsen. Udstillingen vises primært på Museumsberg i Flensborg, men har også satelitter i byen og oplandet. Udstillingen kan opleves frem til 14. marts 2021. Udstillingen er midlertidigt lukket.
Læs mere

100 år med Danmark - Sønderjylland siden Genforeningen
Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot
Med den permanente udstilling ’100 år med Danmark – Sønderjylland siden Genforeningen’ ser Museum Sønderjylland på de 100 år, der er gået siden genforeningen. Det vigtigste fokus er på den særlige grænselandshistorie, herunder national identitet, konflikt og samarbejde, men der bliver også plads til både industri og grænsehandel og de særlige sønderjyske skikke. 
Læs mere

Vandreudstilling: Krigsneuroser og rentesyge
Middelfart Museum
Vandreudstillingen ”Krigsneuroser og rentesyge”, som Middelfart Museum står bag, fortæller om de sønderjyske soldater, der fik psykiske mén efter deltagelse i 1. Verdenskrig. Udstillingen kan ses hos Historisk Forening for Skærbæk og Omegn fra 6. februar til 31. maj 2021

Da sønderjyderne fik den danske konge igen
Kongeaamuseet, Vamdrup
En historie om den mest berømte ridetur i Danmarkshistorien med flere detaljer om bl.a. den berømte lille Johanne på den hvide hest. 
Læs mere

Udstilling om Genforeningen
Rigsarkivet i Aabenraa 
Den nationale agitation, afstemningerne og Genforeningen frem til juli 1920 belyses i en udstilling på Rigsarkivet i Aabenraa. Udstillingen kan ses til 15. juni 2021.

Grænsen er nået - plakater
Odder Museum
Udstillingen har fokus på de mange plakater, der blev lavet i forbindelse med afstemningen om grænsedragningen i Slesvig i 1920. Der vises både pro-danske og pro-tyske plakater. Plakatudstillingen er udarbejdet af Dansk Plakatmuseum, der er en del af Den Gamle By. I udstillingen fortælles der også om Odder Kommunes genforeningssten. 
Læs mere

Fotoudstilling om Genforeningen 1920
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
Versailles-freden efter Første Verdenskrig åbnede for den afstemning, der førte til den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland. I museets fotogalleri kan man se historiske billeder, der dokumenterer forløbet efter Første Verdenskrigs afslutning indtil de festlige begivenheder i sommeren 1920, da Kong Christian X og sønderjyderne fejrede den gamle landsdels tilbagevenden til Danmark. I udstillingen vises også originale filmklip, en af Christian X’s uniformer og andre genstande. Udstillingen kan ses til 8. august 2021. 
Læs mere

Ny udstilling i Dybbøl Mølle
Dybbøl Mølle
en nye udstilling fortæller Dybbøl Mølles dramatiske historie, påvirket af to store krige udkæmpet på Dybbøl Banke. Udstillingen indeholder bl.a. også en afdeling om de mange fester, der i tidens løb er blevet afholdt på Dybbøl Banke, blandt andet den store Genforeningsfest i 1920. Udstillingen åbner igen til april 2021.
Læs mere

Grænseløse sting
Trapholt
Trapholt har inviteret borgere til i fællesskab at diskutere grænser og genforeningens betydning i dag i et stort kunstnerisk projekt Grænseløse sting. Gennem broderier bidrog datidens kvinder til at vise hjemmets tilhørsforhold og stolthed med håndarbejdet som værktøj. Broderi har fået en renæssance og med projektet Grænseløse Sting føres broderiet ind i 2020 med en ny vinkel. Gennem workshops og møder har deltagerne reflekteret over genforeningen, men også hvilke grænser vi oplever i vores liv i dag og bidraget med broderier med fortolkninger af grænser. Bidragene er samlet i det fælles vær Grænseløse Sting, der er udviklet i samarbejde med tekstildesigner Iben Høj. Grænseløse sting kan opleves til 16. maj 2021. 
Læs mere

Medgang og modgang – Udvekslinger mellem dansk og tysk kunst
Brundlund Slot, Aabenraa og Tønder Kunstmuseum
Medgang og modgang – Udvekslinger mellem dansk og tysk kunst behandler forholdet mellem den danske og den tyske kunstscene over en periode på 200 år fra 1820 til 2020 – en periode, hvor der opleves inspirationer og venskab de to lande imellem, men også fjendskab og en afstand til de kunstneriske strømninger fra Tyskland herhjemme i Danmark. De 200 år udfoldes på de to kunstmuseer i Museum Sønderjylland, hvor Kunstmuseet i Tønder huser den historiske udstilling Før, og Kunstmuseet Brundlund Slot lægger rum og slotsparks til bidrag af danske og tyske samtidskunstnere med Nu. Udstillingen i Tønder kunne ses til 6. december, mens udstillingen i Aabenraa løber til 24. januar 2021. 
Læs mere om udstillingen på Brundlund Slot
Læs mere om udstillingen på Tønder Kunstmuseum

Der var en grænse
Museum Vestfyn

Grænsedragningerne i 1864 og i 1920 havde betydning for det vestfynske på mange måder. Særudstillingen 'Der var en grænse' markerer, at det er 100 år siden landet på den anden side af vandet ”atter kom under dansk flag”. 
Læs mere

Genåbning af Deutsches Museum Nordschleswig
Deutsches Museum Nordschleswig
Mangfoldighed og identitet er hovedtemaer i den nye udstilling på museet for det tyske mindretal. Udstillingen fortæller om betydningen af rummelighed og dialog for at skabe den positive sameksistens imellem dansk- og tysksindede i Nordslesvig. Udstillingen spænder over autentisk historie, identitetskrise og -spørgsmål til en særegen kulturdiversitet. 
Læs mere

Genforeningens pris: H.P. Hanssens svære valg
Museum Sønderjylland, Kulturhistorie Aabenraa
Ingen anden person spillede så stor en rolle på sønderjydernes vej mod Genforeningen som H.P. Hanssen. Det var dog hverken nogen let eller lige vej. Udstillingen sætter fokus på de svære valg, H.P. Hanssen måtte træffe undervejs – valg, hvoraf flere ikke blot var hans, men alle de danske sønderjyders. Udstillingen er vinterlukket indtil 25. marts 2021, hvorefter den kan ses til 31. oktober 2021.
Læs mere

Stilhed før storm: Vadehavets kunst
Ribe Kunstmuseum
Udstillingen er den første nogensinde, der samler kunst fra hele vadehavsregionen og sætter den i en fælles ramme. Med udstillingen åbnes lugen til en kunst på tværs af landegrænser, som hidtil kun sporadisk har været belyst. Udstillingen kan opleves fra 3. oktober til 10. januar 2021. 
Læs mere

Digital udstilling: "Hvor går grænserne?"
Skolehistorie i samarbejde med Aarhus Universitet

Udstillingen "Hvor går grænserne?" sætter fokus på de kulturelle, sproglige og fysiske grænser i skolerne i det dansk-tyske grænseland før, under og efter Genforeningen i 1920. 
Se udstillingen

Det særligt danske
Tekstilmuseet, Herning
Udstillingen viser en række af de kulturspor, der blev sat af et dansk mindretal under pres i Sønderjylland efter 1864 og frem til Genforeningen. Udstillingen bidrager desuden til en øget forståelse af nationalstatens udvikling med udgangspunkt i det danske mindretal i Nordslesvig. Udstillingen har tidligere været vist på Sorø Museum og Museet på Sønderskov. Efter Tekstilmuset skal den videre til Greve Museum. Udstillingen kan ses på Tekstilmuseet i Herning fra 20. november til 11. april 2021. 
Læs mere

Jens Birkholm - en fynbomaler i Berlin
Faaborg Museum
Udstillingen undersøger blandt andet Faaborg-kunstneren Jens Birkholms virke i Berlin fra 1892-1902, og den betydning hans kunst fik i Tyskland og Danmark. Udstillingen er en del af udstillingsrækken Kunst På Grænsen, som seks danske kunstmuseer samarbejder om. Udstillingen kan ses fra 28. november til 18. april 2021.  
Læs mere

Længsel. Værker fra Nationalgalleriet i Szczecin
Bornholms Kunstmuseum
Der kan drages mange paralleller mellem den polske havneby Stettin og den danske landsdel Sønderjylland – blandt andet har begge områder tidligere tilhørt Tyskland, og deres historier er præget af både splittelse og genforening. Udstillingen handler om grænser, identitet og tilhørsforhold. Udstillingen er en del af udstillingsrækken Kunst På Grænsen, som seks danske kunstmuseer samarbejder om. Udstillingen kan ses fra 6. december til 18. april 2021. 
Læs mere