Udstillinger

Regeringen meddelte 11. marts, at alle indendørs offentlige kulturinstitutioner, biblioteker, fritidstilbud og lignende indendørs aktiviteter lukkes hurtigst muligt og senest fra fredag 13. marts 2020 i foreløbigt to uger pga. coronavirus. Tiltaget er siden blevet forlænget, så det gælder frem til og med 13. april. Hold øje med museer og bibliotekers hjemmesider og sociale medier for flere oplysninger. 


Chinese Whispers
Glasmuseet Ebeltoft

Med udstillingen Chinese Whispers undersøger den britiske kunstner Erin Dickson, hvad der sker, når mennesker på hver sin side af grænsen, med hvert sit perspektiv på virkeligheden, forholder sig til én og samme ting. Udstillingen indgår i projektet 'Herfra hvor vi står – 7 udstillinger om national identitet', som er et samarbejde mellem syv midtjyske kunstmuseer. Udstillingen vises frem til 22. marts 2020.
Læs mere

Da sønderjyderne fik den danske konge igen
Kongeaamuseet, Vamdrup
En historie om den mest berømte ridetur i Danmarkshistorien med flere detaljer om bl.a. den berømte lille Johanne på den hvide hest. Udstillingen løber fra den 10. januar til 30. april 2020.
Læs mere 

Familiens valg – tre familier i Haderslev 1920
Historie Haderslev

Træd ind i 1920 og besøg tre familier i Haderslev, der stemte ved afstemningen 10. februar.  Besøget giver et unikt indblik i, hvad familierne tænkte om afstemningen, hvorfor de stemte enten dansk eller tysk, og om de mente, at det var en Genforening. Udstillingen kan opleves på det gamle rådhus i Haderslev i perioden 16. januar til 3. april 2020.
Læs mere 

100 år med Danmark - Sønderjylland siden Genforeningen
Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot

Med udstillingen ’100 år med Danmark – Sønderjylland siden Genforeningen’ ser Museum Sønderjylland på de 100 år, der er gået siden genforeningen. Det vigtigste fokus er på den særlige grænselandshistorie, herunder national identitet, konflikt og samarbejde, men der bliver også plads til både industri og grænsehandel og de særlige sønderjyske skikke. Udstillingen kan opleves fra 18. januar 2020
Læs mere 

Udstillinger om Genforeningen
Rigsarkivet i Aabenraa og Rigsdagsgården i København
Den nationale agitation, afstemningerne og Genforeningen frem til juli 1920 belyses i en udstilling på Rigsarkivet i Aabenraa og i Rigsdagsgården i København. Udstillingen i Aabenraa åbner 24. januar 2020 og udstillingen i København åbner 20. marts 2020.

Fra folkesag til venskabsbesøg
Grænseforeningen Vejle Vesteregn og Vejle Stadsarkiv
Udstillingen fortæller om Grænseforeningens lokalafdelinger i Vejle kommune, deres historie, formål og virke. Udstillingen kan opleves fra 1. februar til 23. april 2020.
Læs mere 

Den anden Guldalder. Johan Ludvig Lund over alle grænser
Ribe Kunstmuseum

Guldaldermaleren Johan Ludvig Lund var en kendt og agtet kunstner i sin samtid. Udstillingen fortæller om hans tætte forbindelser til tyske kunstnere og de problemer, det gav for hans eftermæle i Danmark. Udstillingen vises på Ribe Kunstmuseum fra 1. februar 2020
Læs mere 

Genforeningen i Christiansfeld
Christiansfeld Centret

Udstillingen giver indblik i Genforeningen og zoomer ind på Genforeningens betydning i Christiansfeld. Udstillingsperioden er 7. februar til 31. december 2020.
Læs mere 

Fotoudstilling om Genforeningen 1920
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg 
Versailles-freden efter Første Verdenskrig åbnede for den afstemning, der førte til den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland. Fra 8. februar er der i museets fotogalleri mulighed for at se historiske billeder, der dokumenterer forløbet efter Første Verdenskrigs afslutning indtil de festlige begivenheder i sommeren 1920, da Kong Christian X og sønderjyderne fejrede den gamle landsdels tilbagevenden til Danmark. Fotoudstillingen er åben fra 8. februar til 31. december.
Læs mere

Møder i grænselandet
Biblioteket Sønderborg m.fl.
Det tværkunstneriske samarbejde indbefatter samarbejde mellem tyske og danske billedkunstnere og forfattere. På udstillingen behandler kunstnerne og forfattere det særlige omkring grænseregionen ved at arbejde frit med temaet ”genforening”. Udstillingen kan ses i Multikulturhuset i Sønderborg fra 10. februar til 10. marts 2020. Herefter kan den ses flere steder i Sønderjylland og i Flensborg.
Læs mere 

Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra grænselandet 1920
Dansk Plakatmuseum

Under overskriften ”Grænsen er nået” udstiller Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By en lang række danske og tyske afstemningsplakater fra de to folkeafstemninger i Slesvig i 1920. Udstillingen åbner 11. februar 2020.
Læs mere 

Grænse Grenze Granitsa
Museet Holmen, Løgumkloster
Udstilling af 31 kunstnere - 23 fra Grænselandsudstillingen og otte gæster fra hhv. Danmark, Tyskland og Kaliningrad. Kunstnerne udforsker grænser i billedkunst og tekst. Udstillingen kan ses fra 15. februar til 10. maj 2020.
Læs mere 

Fotoudstilling. Genforeningen 1920 i Jægerspris
Kulturhuset Rejsestalden

Fotoudstillingen fører publikum tilbage til 20'ernes Jægerspris. Gå på opdagelse i en lang række fotos, som udstilles i de smukt restaurerede historiske rammer i Rejsestaldens gamle båse. Udstillingen kan opleves fra 19. februar – 6. april 2020.
Læs mere 

Det gode naboskab
Kunstnerhuset i Skærbækcentret

Kunstnere fra begge sider af grænsen fortolker 100-året, hvor Sønderjylland blev genforenet med Danmark. Udstillingen er bygget op på små værker, der hver måler 20x20 cm. Udstillingen kan opleves fra 21. februar til 29. marts 2020.
Læs mere 

Agnes Smidt. Sønderjyde, kvinde og kunstner
Ribe Kunstmuseum
Agnes Smidt er som kunstner kun kendt i en sønderjysk sammenhæng og det hovedsagligt for hendes mange portrætter. Men hun malede andet, som fortjener at blive vist. Udstillingen vises på Ribe Kunstmuseum fra 22. februar 2020.
Læs mere 

Fotoudstilling
Danevirke Museum
Fotograferne Tim Riediger, Lars Salomonsen og Martin Ziemer, der har tæt føling med det danske mindretal, udstiller deres billeder af det danske mindretal i dag. Udstillingen varer fra 1. marts til 18. april
Læs mere 

Krigsneuroser og rentesyge
Brønshøj Bibliotek
Vandreudstillingen ”Krigsneuroser og rentesyge”, som Middelfart Museum står bag, fortæller om de sønderjyske soldater, der fik psykiske mén efter deltagelse i 1. Verdenskrig. Udstillingen vises på Brønshøj Bibliotek fra 3.-19. marts 2020.
Læs mere 

Fotoudstillingen Hjemstavn
FotoforumSyd
De fem fotoklubber i FotoforumSyd er gået sammen om en fælles udstilling under temaet ”hjemstavn” og med fokus på de sønderjyske/nordtyske særtræk og det gode naboskab til Slesvig-Holsten. Udstillingen vises i de fire sønderjyske købstæder og i Harrislee. Udstillingen vises fra 3. – 27. marts i Sønderborg.
Læs mere

Afstemning og genforening i Sønderborg januar-juli 1920
Lokalhistorisk Arkiv Sønderborg
Udstillingen belyser, hvordan afstemningen i 1920 og den danske overtagelse af området fandt sted. Man får også indblik i, hvordan afstemningsfesten 11. juli 1920 satte sit præg på Sønderborg.  Udstillingen løber fra 4. marts til 29. april.
Læs mere 

Demokrati og grænser før og nu - rundt om STEMMEBOKSEN
Nicolai Kunst og Design, Kolding
Installationsprojektet STEMMEBOKSEN formidler gennem lyd og billeder historier om helt almindelige mennesker i området omkring Kolding og Haderslev i perioden 1864-1920.
Læs mere

Kunst fra Grænselandet
Museet for Religiøs Kunst, Lemvig

I anledning af genforeningsjubilæet i 2020 sætter Museet for Religiøs Kunst i Lemvig spot på værker af kunstnere, der har det tilfælles, at de enten er født i Sønderjylland eller i de gamle hertugdømmer Slesvig og Holsten. Udstillingen løber fra 8. marts - 7. juni.
Læs mere

Møder i Grænselandet
Verband Deutscher Büchereien Nordschleswig, Aabenraa
”Møder i grænselandet” er et tværkunstnerisk samarbejde som indbefatter samarbejde mellem tyske og danske billedkunstnere og forfattere. På udstillingen behandler kunstnerne og forfattere det særlige omkring grænseregion ved at arbejde frit med temaet ”genforening”. Udstillingen kan ses fra 11. marts til 11. april.
Læs mere 

Vejen til Genforeningen
Mosede Fort
Forholdet til Tyskland og vejen til en genforening med sønderjyderne var de store spørgsmål i dansk politik fra 1864 til 1920. Med udstillingen vil museet gerne vise, at vejen til Genforeningen var overraskende konfliktfyldt. Udstillingen kan ses i hele 2020.
Læs mere

Perspektivskifte / Perspektivwechsel 2020 – 100 års grænsefortælling - udstilling i Sønderborg
Museumsberg Flensburg

En del af udstillingen Perspektivskifte / Perspektivwechsel 2020, der samler 100 års fortællinger fra grænselandet, kan opleves i Multikulturhuset i Sønderborg. Her består udstillingen blandt andet af en læringsplatform og et kulturhistorisk formidlingstilbud. Udstillingen kan opleves fra 14. marts til 30. maj 2020.
Læs mere 

Perspektivwechsel 2020 - 100 Jahre Grenzgeschichten
Stadt Flensburg, Museumsberg Flensburg
Udstillingen på bymuseet i Flensborg tager afsæt i en åben digital indsamling af historier, stedbundne fortællinger, genstande og billeder af 100 års oplevelser på grænsen. Udstillingen vises primært på Museumsberg i Flensborg, men har også satelitter i byen og oplandet. Udstillingen åbner 15. marts.
Læs mere

Udstilling om afstemningstiden
Christian Lassens Minde Museum, Flensborg

Udstillingen viser dokumenter, billeder, breve, postkort og andre udstillingsgenstande fra afstemningstiden i den gamle gård i Jardelund.
Læs mere 

Udstillinger om Genforeningen
Rigsarkivet i Aabenraa og Rigsdagsgården i København
Den nationale agitation, afstemningerne og Genforeningen frem til juli 1920 belyses i en udstilling på Rigsarkivet i Aabenraa og i Rigsdagsgården i København. Udstillingen i Aabenraa åbner 24. januar 2020 og udstillingen i København åbner 20. marts 2020.

Krigsneuroser og rentesyge
Portalen, Greve Teater- & Musikhus
Vandreudstillingen ”Krigsneuroser og rentesyge”, som Middelfart Museum står bag, fortæller om de sønderjyske soldater, der fik psykiske mén efter deltagelse i 1. Verdenskrig. Udstillingen vises på Portalen, Greve Teater- & Musikhus 24. marts til 16. april.
Læs mere

Det særligt Danske?
Museum Vestsjælland, Sorø Museum

Udstillingen viser en række af de kulturspor, der blev sat af et dansk mindretal under pres i Sønderjylland efter 1864 og frem til Genforeningen. Med udstillingen ønsker vi at bidrage til en øget forståelse af nationalstatens udvikling med udgangspunkt i det danske mindretal i Nordslesvig. Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem Museum Vestsjælland og Museet på Sønderskov. Udstillingen vises i Sorø fra 28. marts til 7. juni.
Læs mere 

Genforeningen – Venskab en artistbook
Haderslev Kunstforening og Kunstnersammeslutningen Riimfaxes, Haderslev
Kunstnersammeslutningen Riimfaxes medlemmer skaber hver især to værker med deres egen fortolkning over emnet: GENFORENINGEN, Venskab/en Artistbook. Værkerne vil alle have samme format, 100x100 cm, de 2 værker vil fremstå som et bogopslag. Udstillingen er åben fra 28. marts til 17. maj.
Læs mere

Medgang og modgang – Udvekslinger mellem dansk og tysk kunst
Brundlund Slot, Aabenraa og Tønder Kunstmuseum

Medgang og modgang – Udvekslinger mellem dansk og tysk kunst behandler forholdet mellem den danske og den tyske kunstscene over en periode på 200 år fra 1820 til 2020 – en periode, hvor der opleves inspirationer og venskab de to lande imellem, men også fjendskab og en afstand til de kunstneriske strømninger fra Tyskland herhjemme i Danmark. De 200 år udfoldes på de to kunstmuseer i Museum Sønderjylland, hvor Kunstmuseet i Tønder huser den historiske udstilling Før, og Kunstmuseet Brundlund Slot lægger rum og slotsparks til bidrag af danske og tyske samtidskunstnere med Nu. Udstillingen løber fra 28. marts til 6. september.
Læs mere om udstillingen på Brundlund Slot
Læs mere om udstillingen på Tønder Kunstmuseum

 

Siden opdateres løbende