Udstillinger

100 år med Danmark - Sønderborg siden Genforeningen, Sønderborg Slot
Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra grænselandet 1920, Dansk Plakatmuseum
Grænseløse sting - et kunstværk skabt i fællesskab, Trapholt

Siden opdateres løbende med nyt om udstillingsåbninger.

Genforenings- og Grænsemuseet
Lidt nord for Christiansfeld, hvor grænsen mellem Danmark og Tyskland løb frem til 1920 ligger Genforenings- og Grænsemuseet lige der, hvor Christian X 10. juli 1920 red over den gamle grænse og ind i Sønderjylland efter Genforeningen. Museet samling formidler historien om Genforeningen og nogle af de mennesker, der på den ene eller anden måde oplevede Genforeningen på egen krop.
Læs mere

Udendørs udstilling: Vejen til Genforeningen
Mosede Fort
Forholdet til Tyskland og vejen til en genforening med sønderjyderne var de store spørgsmål i dansk politik fra 1864 til 1920. Med udstillingen vil museet gerne vise, at vejen til Genforeningen var overraskende konfliktfyldt. Udstillingen kan ses i hele 2020.
Læs mere

Udendørs udstilling om Genforeningen
Rigsdagsgården i København
Den nationale agitation, afstemningerne og Genforeningen frem til juli 1920 belyses i en udstilling på i Rigsdagsgården i København. Udstillingen kan opleves i Rigsdagsgården i København.

Historisk udstilling 2020​ - "Sønderjyllands genforening i 1920"
Humlemagasinet, Harndrup
Udstillingen fortæller med effekter og billeder fra perioden før og efter afstemningen, selve overdragelse den 10. juli og tiden efter. Opdelingen efterlod to mindretal, et dansk mindretal i Sydslesvig og et tysk mindretal i Nordslesvig (nu Sønderjylland), hvilket også indgår i fortællingen. Udstillingen kan ses til og med 11. oktober.
Læs mere

Perspektivwechsel 2020 - 100 Jahre Grenzgeschichten
Stadt Flensburg, Museumsberg Flensburg
Udstillingen på bymuseet i Flensborg tager afsæt i en åben digital indsamling af historier, stedbundne fortællinger, genstande og billeder af 100 års oplevelser på grænsen. Udstillingen vises primært på Museumsberg i Flensborg, men har også satelitter i byen og oplandet. Udstillingen kan opleves igen fra 12. maj og frem til 14. marts 2021.
Læs mere

Spejlinger 2020: Syv kunstdesigns popper op i Sønderborg Kommune

Sønderborg og omegn bliver i løbet af maj og juni beriget med syv nye kunstdesigns. Værkernes placering er nøje udvalgt efter stedets historiske betydning og forbindelse til Genforeningen, og bag værkerne står både danske og tyske kunstnere. Kunstprojektet Spejlinger 2020 er en del af Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt Sønderborg Spejlinger 2020. De syv kunstdesigns ferniseres på hver deres dato i september.
Læs mere

Grænsen er nået. Afstemningsplakater fra grænselandet 1920
Dansk Plakatmuseum
Under overskriften ”Grænsen er nået” udstiller Dansk Plakatmuseum i Den Gamle By en lang række danske og tyske afstemningsplakater fra de to folkeafstemninger i Slesvig i 1920. Udstillingen åbner igen 25. maj og kan opleves året ud.
Læs mere

Særudstilling 2020: Afstemningsplakater fra Genforeningen
Museum Oldemorstoft
Museum Oldemorstoft markerer 100-året for Genforeningen med en udstilling af de markante, og ofte smukke, afstemningsplakater fra 1920 og en række nyophængte emaljeskilte i museets grænseudstilling. Udstillingen kan opleves fra 27. maj til 31. oktober.
Læs mere

Genforeningsklokker
Dansk Klokkemuseum
Kirkerne i Sønderjylland mistede kirkeklokker i forbindelse med 1. verdenskrig og fik nye klokker i 1920. På udstillingen kan man se billeder af genforeningsklokkerne. Udstillingen løber fra 27. maj til og med 18. oktober.
Læs mere

Digital udstilling: "Hvor går grænserne?"
Skolehistorie i samarbejde med Aarhus Universitet

Udstillingen "Hvor går grænserne?" sætter fokus på de kulturelle, sproglige og fysiske grænser i skolerne i det dansk-tyske grænseland før, under og efter Genforeningen i 1920. 
Se udstillingen

Kunst fra grænselandet, Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
Medgang og modgang – Udvekslinger mellem dansk og tysk kunst, Brundlund Slot og Tønder Kunstmuseum
Henrik Saxgren: Fra Tønder til Thule, Johannes Larsen Museet

100 år med Danmark - Sønderjylland siden Genforeningen
Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot
Med udstillingen ’100 år med Danmark – Sønderjylland siden Genforeningen’ ser Museum Sønderjylland på de 100 år, der er gået siden genforeningen. Det vigtigste fokus er på den særlige grænselandshistorie, herunder national identitet, konflikt og samarbejde, men der bliver også plads til både industri og grænsehandel og de særlige sønderjyske skikke. Den permanente udstilling kan opleves igen fra 30. maj.
Læs mere

Fotoudstilling om Genforeningen 1920
Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg
Versailles-freden efter Første Verdenskrig åbnede for den afstemning, der førte til den nuværende grænse mellem Danmark og Tyskland. I museets fotogalleri kan man se historiske billeder, der dokumenterer forløbet efter Første Verdenskrigs afslutning indtil de festlige begivenheder i sommeren 1920, da Kong Christian X og sønderjyderne fejrede den gamle landsdels tilbagevenden til Danmark. I udstillingen vises også originale filmklip, en af Christian X’s uniformer og andre genstande. Udstillingen genåbner 30. maj og kan ses til 31. december.
Læs mere

Miniudstilling: Blicher og Genforeningen
Museum Silkeborg Blicheregnen

St. St. Blicher oplevede hverken tabet af Sønderjylland i 1864 eller Genforeningen i 1920, men han havde en meget klar holdning til det sønderjyske spørgsmål. Han var slet ikke i tvivl om, at Sønderjylland var en del af Danmark, og han gjorde en stor indsats for at sætte fokus på fællesskabet til Himmelbjergfesterne og med sin deltagelse på Skamlingsbanken. Udstillingen genåbner 30. maj og kan ses til 31. december.
Læs mere

Genforeningen i Christiansfeld
Christiansfeld Centret

Udstillingen giver indblik i Genforeningen og zoomer ind på Genforeningens betydning i Christiansfeld. Christiansfeld Centret slår døren op igen 2. juni, og udstillingen kan opleves til 31. december.
Læs mere

Kunst fra Grænselandet
Museet for Religiøs Kunst, Lemvig
I anledning af genforeningsjubilæet i 2020 sætter Museet for Religiøs Kunst i Lemvig spot på værker af kunstnere, der har det tilfælles, at de enten er født i Sønderjylland eller i de gamle hertugdømmer Slesvig og Holsten. Udstillingen genåbner 2. juni og kan opleves til 13. december.
Læs mere

Møder i Grænselandet
SeminarieHuset, Ribe og Kunst & Co, Flensborg

”Møder i grænselandet” er et tværkunstnerisk samarbejde som indbefatter samarbejde mellem tyske og danske billedkunstnere og forfattere. På udstillingen behandler kunstnerne og forfattere det særlige omkring grænseregion ved at arbejde frit med temaet ”genforening”. Udstillingen kan ses flere steder i Sønderjylland og Slesvig-Holsten:
Von Oberbergs Hus i Haderslev fra 8. september til 18. oktober
Deutsche Zentralbücherei Apenrade i Aabenraa fra 19. oktober til 20. november

Vandreudstilling: STEMMEBOKSEN
Kolding Stadsarkiv
Installationsprojektet STEMMEBOKSEN formidler gennem lyd, lys og billeder historier om helt almindelige mennesker i området omkring Kolding og Haderslev fra 1864 til 1920. Installationen kan opleves flere steder i Syd- og Sønderjylland:
Kolding Storcenter fra 11. september til 6. oktober
Magion Bibliotek fra 7. oktober til 6. november
Vamdrup Bibliotek fra 7. november til 2. december
Udstillingen kan desuden opleves på Kolding Bibliotek fra 3.-31. december

Vandreudstilling: Krigsneuroser og rentesyge
Middelfart Museum
Vandreudstillingen ”Krigsneuroser og rentesyge”, som Middelfart Museum står bag, fortæller om de sønderjyske soldater, der fik psykiske mén efter deltagelse i 1. Verdenskrig. Udstillingen kan opleves flere steder i landet:
Kulturøen Middelfart i uge 38-41
LollandBibliotekerne i uge 44-47
Udstillingen kan desuden ses hos Historisk Forening for Skærbæk og Omegn fra 6. februar til 31. maj 2021

Perspektivwechsel 2020 - 100 Jahre Grenzgeschichten, Museumsberg Flensburg
Spejlinger 2020: Syv kunstdesigns i Sønderborg Kommune
Fotoudstilling om Genforeningen 1920, Det Nationalhistoriske Museum på Frederiksborg

Da sønderjyderne fik den danske konge igen
Kongeaamuseet, Vamdrup
En historie om den mest berømte ridetur i Danmarkshistorien med flere detaljer om bl.a. den berømte lille Johanne på den hvide hest. Udstillingen genåbner 9. juni.
Læs mere

Kastebolden Ærø - Under grever, hertuger og konger
Ærø Museum
Ærø har siden middelalderen haft en omtumlet tilværelse, først under de brandenburgske grever, senere under hertugdømmet Slesvig og fra 1867, som del af Kongeriget Danmark. Udstillingen tegner et portræt af en ombejlet ø gennem 800 år. Udstillingen er åben fra 15. juni til 18. oktober.
Læs mere

Udstilling om Genforeningen
Rigsarkivet i Aabenraa 
Den nationale agitation, afstemningerne og Genforeningen frem til juli 1920 belyses i en udstilling på Rigsarkivet i Aabenraa. 

Grænsen er nået - plakater
Odder Museum
Udstillingen har fokus på de mange plakater, der blev lavet i forbindelse med afstemningen om grænsedragningen i Slesvig i 1920. Der vises både pro-danske og pro-tyske plakater. Plakatudstillingen er udarbejdet af Dansk Plakatmuseum, der er en del af Den Gamle By. I udstillingen fortælles der også om Odder Kommunes genforeningssten. Udstillingen kan opleves fra 20. juni.
Læs mere

Ud i landskabet - ind i historien. Fotodokumentarisk udstilling om den dansk tyske kultur anno 2020
Luca Berti og Augustiana Kunstpark & Kunsthal
Fotograf Luca Berti drager ud på en historisk og kunstnerisk fotorejse i Sønderjylland for at indfange stemningen i landskabet, den traditionelle danske og tyske arkitektur og de mennesker, som han møder langs vejen. Resultatet af fotorejsen præsenteres på Augustiana Kunstpark & Kunsthal. Udstillingen vil omfatte 50 unikke fotografier. Udstillingen er en del af Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt Sønderborg Spejlinger 2020 og kan opleves fra 24. juni til 22. november.
Læs mere

Ny udstilling i Dybbøl Mølle
Dybbøl Mølle
en nye udstilling fortæller Dybbøl Mølles dramatiske historie, påvirket af to store krige udkæmpet på Dybbøl Banke. Udstillingen indeholder bl.a. også en afdeling om de mange fester, der i tidens løb er blevet afholdt på Dybbøl Banke, blandt andet den store Genforeningsfest i 1920. Udstillingen åbner 27. juni. 
Læs mere

Henrik Saxgren: Fra Tønder til Thule
Johannes Larsen Museet
Johannes Larsen Museet viser Henrik Saxgrens fotoværker i den hidtil største, sammenhængende præsentation af det nordiske landskab. Tøndermarsken har særlig vægt i udstillingen, og de vidtstrakte, inddigede koge og de højloftede landskaber mellem Vadehav og bagland er skildret af Henrik Saxgren med stor indlevelse i dette særlige områdes natur og kulturhistorie – og ikke mindst den nære forbindelse mellem de to i form af marskens kulturlandskab. Udstillingen åbner 27. juni og kan ses til 27. september.
Læs mere

Vandreudstilling: STEMMEBOKSEN Kolding Stadsarkiv
Genforeningen i Christiansfeld, Christiansfeld Centret
Det særligt danske? Museum Vestsjælland, Sorø

Grænseløse sting - et kunstværk skabt i fællesskab
Trapholt
Hen over foråret har tekstilkunstner Iben Høj og borgere over hele landet skabt et stort fælles broderi 'Grænseløse sting'. Værket fortolker grænser i bred forstand og sætter fokus på både broderiets historie, grænselandets historie, traditioner og ikke mindst de individuelle deltageres historie, der kommer til udtryk gennem broderiet. Udstillingen åbner 28. juni og kan opleves til 28. oktober.
Læs mere

Medgang og modgang – Udvekslinger mellem dansk og tysk kunst
Brundlund Slot, Aabenraa og Tønder Kunstmuseum
Medgang og modgang – Udvekslinger mellem dansk og tysk kunst behandler forholdet mellem den danske og den tyske kunstscene over en periode på 200 år fra 1820 til 2020 – en periode, hvor der opleves inspirationer og venskab de to lande imellem, men også fjendskab og en afstand til de kunstneriske strømninger fra Tyskland herhjemme i Danmark. De 200 år udfoldes på de to kunstmuseer i Museum Sønderjylland, hvor Kunstmuseet i Tønder huser den historiske udstilling Før, og Kunstmuseet Brundlund Slot lægger rum og slotsparks til bidrag af danske og tyske samtidskunstnere med Nu. Udstillingerne åbner 30. juni. Udstillingen i Tønder kan ses til 6. december, mens udstillingen i Aabenraa løber til 24. januar 2021. 
Læs mere om udstillingen på Brundlund Slot
Læs mere om udstillingen på Tønder Kunstmuseum

Der var en grænse
Museum Vestfyn

Grænsedragningerne i 1864 og i 1920 havde betydning for det vestfynske på mange måder. Særudstillingen 'Der var en grænse' markerer, at det er 100 år siden landet på den anden side af vandet ”atter kom under dansk flag”. Udstillingen åbner 10. juli.
Læs mere

Pop up udstilling i Apotekergade
Historie Haderslev
I juli og august måned popper en ny særudstillingen op med skiftende temaer fra Genforeningstiden i Apotekergade 11 i Haderslev. Du kan bl.a. prøve en uniform fra 1920, se arkivets samling af frimærker og nødpenge, deltage i konkurrencer eller se historiske filmoptagelser i vores mini-biograf.
Læs mere

Afstemning og genforening i Sønderborg januar-juli 1920
Lokalhistorisk Arkiv Sønderborg

Udstillingen belyser Sønderborg i genforeningstiden. Hvordan foregik afstemningen, hvordan fandt den danske overtagelse af byen sted, og hvilket præg satte genforeningsfesten 11. juli 1920 på byen? Udstillingen kan opleves i august og september.
Læs mere

Fotoforum Syd, fotoudstillingen Hjemstavn
Flere steder i Sønderjylland
De fem fotoklubber i FotoforumSyd afholder i fællesskab en fotoudstilling i 2020 i forbindelse med 100-års jubilæet for Genforeningen. Temaet for udstillingen er Hjemstavn, set ud fra de sønderjyske/nordtyske særtræk og det gode naboskab til Slesvig-Holsten.
Tinglev Bibliotek fra 26. september til 18. oktober

Spejlinger - udstilling om kunstprojektet som del af Sønderborg Kommunes fyrtårnsprojekt
Multikulturhuset, Sønderborg

Udstilling med fotografier og skitser af de 7 kunstdesigns, som er udviklet til 7 historisk relevante steder i Sønderborg Kommune som del af projektet Spejlinger under Sønderborg Kommunes Fyrtårnsprojekt Sønderborg spejlinger 2020. Udstillingen giver indsigt i processen bag de enkelte kunstdesigns, og hvordan de er tilpasset de enkelte steder i forhold til lokalhistorie, rum og æstetik. Udstillingen er åben fra 3.-30. august.
Læs mere

Always Together - Mostly Happy
Under titlen ”Always Together – Mostly Happy” udstiller 16 kunstnere – 8 fra Danmark og 8 fra Tyskland - værker i relation til 100-året for Genforeningen og grænsedragningen. Udstillingen finder sted på Godsbanen i Aarhus fra 7.-21. august. 18.-26. september kan udstillingen opleves i Hamborg, Gängeviertel. 
Læs mere

Det særligt danske?
Museet på Sønderskov, Brørup
Udstillingen viser en række af de kulturspor, der blev sat af et dansk mindretal under pres i Sønderjylland efter 1864 og frem til Genforeningen. Udstillingen er blevet til i samarbejde mellem Museum Vestsjælland og Museet på Sønderskov. Udstillingen kan ses på Museet på Sønderskov fra 8. august til 25. oktober. 
Læs mere

Genåbning af Deutsches Museum Nordschleswig
Deutsches Museum Nordschleswig
Mangfoldighed og identitet er hovedtemaer i den nye udstilling på museet for det tyske mindretal. Udstillingen fortæller om betydningen af rummelighed og dialog for at skabe den positive sameksistens imellem dansk- og tysksindede i Nordslesvig. Udstillingen spænder over autentisk historie, identitetskrise og -spørgsmål til en særegen kulturdiversitet.
Læs mere

Patchworkudstillinger
Opnørå Quilterne har med udgangspunkt i landsdelens historie, fra Kongeåen til Ejderen, syet forskellige billed/fortælletæpper dekoreret med bl.a. symboler fra landsdelen, genforeningsstene og udsagn fra afstemningsplakater.
Rødekro Bibliotek fra 1.-30. september

Perspektivskifte / Perspektivwechsel 2020 – 100 års grænsefortælling - udstilling i Sønderborg
Multikulturhuset, Sønderborg
En del af Museumberg Flensburgs udstilling Perspektivskifte / Perspektivwechsel 2020, der samler 100 års fortællinger fra grænselandet, kan opleves i Multikulturhuset i Sønderborg. Her består udstillingen blandt andet af en læringsplatform og et kulturhistorisk formidlingstilbud. Udstillingen kan opleves fra 17. august til 9. oktober.
Læs mere

Genforeningens pris - H.P. Hanssens svære valg
Museum Sønderjylland, Aabenraa

Ingen anden person spillede så stor en rolle på sønderjydernes vej mod Genforeningen som H.P. Hanssen. Det var dog hverken nogen let eller lige vej. Udstillingen sætter fokus på de svære valg, H.P. Hanssen måtte træffe undervejs – valg, hvoraf flere ikke blot var hans, men alle de danske sønderjyders. Udstillingen kan ses fra 17. september. 
Læs mere

ATONAL ALTONA
Middelfart Bibliotek
Udstillingen ATONAL ALTONA tager publikum med på en kulturhistorisk vandring. Jens Blendstrup og Lars Gundersen har været i Altona i Hamburg for at gå i danskernes fodspor.  Med ord, billeder og portrætter føres vi gennem det gamle danske område og ser ind i byen, som den ser ud fra ’den anden side’. Udstillingen er en del af Trekantlitteratur, der udforsker kulturhistoriske forbindelser til vores naboland mod syd og litteraturen på den anden side - ’Was ist los’? Udstillingen kan opleves fra 24. september til og med uge 42. 
Læs mere

Genforeningen – Venskab en artistbook
Haderslev Kunstforening og Kunstnersammeslutningen Riimfaxes, Haderslev
Kunstnersammeslutningen Riimfaxes medlemmer skaber hver især to værker med deres egen fortolkning over emnet: GENFORENINGEN, Venskab/en Artistbook. Værkerne vil alle have samme format, 100x100 cm, de 2 værker vil fremstå som et bogopslag. Udstillingen er åben fra 31. oktober til 13. december.
Læs mere